Pravobraniteljica poziva djecu na online susrete petkom

Pravobraniteljica poziva djecu na online susrete petkom

Susreti i razgovori s djecom neizostavni su dio rada pravobraniteljice za djecu i njezinoga tima, te su proteklih godina redovito organizirani posjeti djece Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice u Zagrebu i njezinim regionalnim uredima u Osijeku, Rijeci i Splitu. Pravobraniteljica i njezini savjetnici redovito posjećuju dječje vrtiće, škole, dječje domove i druge ustanove u kojima borave djeca, sudjeluju na radionicama, tribinama i drugim događanjima za djecu i mlade, što su često bile i prilike za razgovor s njima.

Od izbijanja epidemije COVID-19 takvih je prilika znatno manje te su i susreti s djecom otežani i rijetki. Tako se i Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS), koju čine djeca iz raznih krajeva Hrvatske, sada sastaje uglavnom online, a na taj su način organizirani i razgovori s djecom iz pojedinih škola, dječjih gradskih vijeća i udruga za djecu. Iako to ne može nadomjestiti dinamiku susreta uživo, takvi su se susreti pokazali uspješnima i uvjerili nas da ne smijemo odgađati „prave“ susrete s djecom i čekati neka sigurnija „post COVID“  vremena, već moramo pronaći nove načine kako uspostaviti izravnu vezu s njima.

Jer, razgovori s djecom sada su još važniji, kad je cijelo njihovo okružje izloženo nepredvidljivim promjenama i prilagodbama, koje ponajviše diktiraju epidemiološke mjere. U uvjetima zabrinutosti, izoliranosti i uskraćenosti za niz uobičajenih dječjih aktivnosti, iznimno je važno pružiti djeci i mladima više prilika da govore o tome kako se osjećaju, što im je potrebno, što bi željeli, kao i da pitaju sve što ih zanima, daju svoje prijedloge – i dobiju povratnu informaciju.

Zato smo u prošlom tjednu, uz Međunarodni dan prava djeteta 20. studenoga, naše susrete s djecom održali putem platforme Zoom. Taj dan smo dosad redovito obilježavali zajedničkim aktivnostima s djecom i družeći se s njima, a kako to zbog epidemije ove godine nije bilo moguće, pozvali smo djecu na „Zoom druženje“. Našem pozivu odazvali su se učenici Osnovne škole Nikola Tesla u Rijeci, Osnovne škole Trilj i Osnovne škole Sv. Petar Orehovec te djeca iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci. Razgovarali smo s njima o dječjim pravima, o tome kako provode slobodno vrijeme, kako se nose s novim pravilima koje je donio koronavirus, imaju li nekih prijedloga o tome kako bi se djeci moglo pomoći da se lakše nose s time. Ujedno im je pravobraniteljica predstavila svoj rad i pozvala ih na suradnju u zagovaranju prava djece.

Jedna od tema razgovora bilo je pravo na participaciju – pravo djeteta na slobodno izražavanje mišljenja i sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima koja su važna za dijete i odnose se na djecu. To je ujedno i tema kalendara pravobraniteljice za djecu za 2021., pod naslovom „Dječje pravo na participaciju je…“, koji je poslala djeci kao dodatni poticaj za razgovor.  Pokazalo se da se djeca lako i rado uključuju u takvu komunikaciju i da bi upravo to mogao biti način kako omogućiti češću razmjenu mišljenja i kontakte djece s pravobraniteljicom.

Na taj način pravobraniteljica može gostovati na online satu razredne zajednice ili na satu građanskog odgoja u školi, a u sastanke se mogu uključiti i djeca koja pohađaju nastavu od kuće ili su u samoizolaciji. Može se sastati sa školskim vijećem učenika ili vijećem korisnika u dječjem domu, s članovima dječjeg gradskog vijeća ili udruga za djecu, družiti se s grupama djece koja žele više doznati o njezinom radu. Online sastanci omogućit će i češće kontakte s djecom na otocima i u manjim mjestima kojima je dolazak u naše urede u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu i prije bio veliki izazov i nije ga bilo lako organizirati. Uskoro ćemo se na takav način sastati s učenicima Osnovne škole Vladimira Nazora iz Postira na Braču, a voljeli bismo da nam se jave i druga djeca s otoka i iz krajeva koji su udaljeni od naših ureda.

Bit će to za djecu prilika da se bolje upoznaju s dječjim pravima i radom pravobraniteljice, a za pravobraniteljicu da u izravnom kontaktu s djecom dozna kako žive, kako im je u školi, koliko su zadovoljna uvjetima u svojoj sredini, koje su njihove potrebe i želje. Već u dosadašnjih nekoliko susreta dobili smo brojne zanimljive dječje prijedloge i ideje za daljnje unapređivanje dječjih prava te se veselimo novim takvim prilikama.

Zato pozivamo sve osnovne i srednje škole, dječje domove, učeničke domove i domove za odgoj, kao i dječja gradska vijeća, koji su zainteresirani za ovakve susrete s pravobraniteljicom za djecu, da nam se jave na info@dijete.hr. Planiramo ubuduće takve susrete organizirati svakog petka i nadamo se da će naš poziv naići na dobar odjek i da će to postati naša redovita aktivnost.

Time dodatno želimo osnažiti dječje pravo na participaciju, kojim se intenzivno bavimo u protekle dvije godine i kroz istraživanja i konzultacije s djecom. Glas djece u društvu općenito se treba više i glasnije čuti. Kroz online susrete pravobraniteljice s djecom željeli bismo – zajedno s djecom i mladima – istražiti nove mogućnosti za to.