Pravobraniteljica poziva na suradnju i podršku učenicima u procesu upisa u srednje škole

Pravobraniteljica poziva na suradnju i podršku učenicima u procesu upisa u srednje škole

Pravobraniteljica za djecu uključila se u proces e-savjetovanja o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., te je tom prilikom uputila svoje mišljenje i prijedloge Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

S obzirom na kratke rokove postavljene za sudjelovanje u javnoj raspravi, te na dosad iskazana različita stajališta dionika provedbe upisa u srednje škole, podsjetila je kako je djeci u ovom trenutku najvažnije da se upisi provedu suradnički i bez povišenih tonova. Istaknula je da je važno da učenici osmih razreda završetak osnovnoškolskog obrazovanja provedu zaštićeni od nepotpunih i uznemirujućih informacija te razmimoilaženja u prijedlozima odraslih – onih čija je obveza bila na vrijeme zajednički dogovoriti i propisati pravila upisa i rokove.

U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Središnji državni ured za šport, a upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

Iz kratke javne rasprave dade se zaključiti kako prijedlozi Ministarstva znanosti i obrazovanja o rokovima i načinu upisa nisu sukladni s prijedlozima provoditelja upisa. Pravobraniteljica stoga predlaže da se razmotre konkretni prijedlozi Udruge ravnatelja škola te članova upisnih povjerenstava o rokovima i načinu upisa elektroničkim putem te o upisu učenika s teškoćama u razvoju. U tim se prijedlozima argumentira kako je uz određene informatičke izmjene moguće prilagoditi i efikasno provesti postupak predaje prijavnica i upisnica bez osobnog dolaska u školu, te da je moguće skratiti ukupno trajanje rokova upisa. U pogledu upisa djece s teškoćama u razvoju, u raspravi se predlaže da se slijedi praksa iz prethodnih godina te da se ovim učenicima pravovremeno zaključe ocjene prije završetka nastave.

Pozivajući sve da vode računa o zaštiti najboljeg interesa djece, pravobraniteljica apelira da se u javnoj raspravi na mirni način razmotre i usvoje izneseni prijedlozi, uz konsenzus onih koji će provoditi sve radnje potrebne za prijelaz učenika iz osnovnog u srednje obrazovanje.