Pravobraniteljica s ministrom pravosuđa i uprave o zaštiti djece od seksualnog nasilja

Pravobraniteljica s ministrom pravosuđa i uprave o zaštiti djece od seksualnog nasilja

U Ministarstvu pravosuđa i uprave, na inicijativu pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević, 25. studenoga 2020. održan je sastanak s ministrom dr. sc. Ivanom Malenicom. Na sastanku, na kojem se razgovaralo o unapređivanju sustava pravosuđa i uprave u zaštiti djece, uz ministra i pravobraniteljicu za djecu, sudjelovale su pomoćnice ministra Vedrana Šimundža-Nikolić i Sanda Kulić te savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović.

Pravobraniteljica je ministru detaljno obrazložila svoju inicijativu vezano uz donošenje posebnog propisa o zaštiti djece od seksualnog nasilja koju je nedavno uputila predsjedniku Vlade RH. Upozorila je na uočene probleme vezano uz provjeru osoba koje dolaze u neposredni kontakt s djecom, poput manjkavosti pojedinih posebnih propisa, kao i na izostanak regulacije u pojedinim područjima u kojima je uočena potreba zaštite djece.

Naglasila je kako bi se posebnim propisom stvorila pravna osnova za obaveznu provjeru svih osoba koje dolaze u kontakt s djecom, propisale sankcije za one koji tu obvezu ne ispunjavaju te nadzor nad provođenjem zakona. Prijedlog  pravobraniteljice za djecu prihvaćen je od strane ministra te će se u okviru ministarstva pravosuđa i uprave založiti za osnivanje radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona.

Pravobraniteljica za djecu također je upozorila na potrebu vođenja posebnog registra udruga koje u svojem djelovanju pružaju usluge djeci kao bi se regulirali uvjeti koje takve udruge moraju ispunjavati  te osigurao nadzor nad njihovim radom u cilju zaštite djece. Prijedlog pravobraniteljice za djecu je prihvaćen te će se na inicijativu ministarstva pravosuđa i uprave o tome organizirati međusektorski sastanak.

Pravobraniteljica je upozorila ministra i na položaj djece u pravosudnom postupku te ukazala na potrebu prilagođavanja pravosudnog sustava djeci. Istaknula je kako problemi na koje već godinama upozorava Ured pravobranitelja za djecu upućuju na potrebu osnivanja specijaliziranih obiteljskih sudova koji bi rješavali u svim postupcima koji se neposredno tiču obiteljskih odnosa ( građanski, kazneni, prekršajni i ovršni). Predstavnici ministarstva podržali su ovaj prijedlog te se složili da će izraditi detaljnu analizu svrsishodnosti reforme pravosuđa u cilju osnivanja specijaliziranih obiteljskih sudova.