Predavanja za studente psihologije i pedagogije u Zagrebu

Predavanja za studente psihologije i pedagogije u Zagrebu

 

naslovnica1Studenti psihologije i studenti pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u sklopu svojih redovitih studijskih kolegija, slušali su i raspravljali o dječjim pravima, Konvenciji o pravima djeteta te o radu i ulozi Pravobranitelja za djecu. O tome su ih informirale pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika.

U okviru kolegija Uvod u razvojnu psihologiju, izlaganje o “Ulozi psihologa u radu Pravobraniteljstva za djecu i primjeni Konvencije o pravima djeteta” za osamdesetak studenata II. godine psihologije 19. siječnja 2011. održala je zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.

Studenti II. godine diplomskog studija pedagogije (V. godina studija), u okviru kolegija Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove, 20. siječnja 2010. slušali su i raspravljali o Konvenciji o pravima djeteta i radu Ureda pravobraniteljice za djecu. Uvodno izlaganje je  održala pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.

Cilj je ovakvih izlaganja da tijekom obrazovanja za poslove koji će direktno ili indirektno uključivati kontakt s djecom i brigu o njima, potaknu razmišljanja i raspravu o zaštićenosti prava djece, da jačaju znanja i svijest o dječjim pravima, o slabostima njihove zaštite u društvu, o primjerima dobre prakse te o  obvezama i mogućnostima ostvarivanja Konvencije o pravima djeteta.