Predavanje i radionica na 42. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju

Na 42. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju, u Centru za izobrazbu, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 4. studenoga 2022. predavanje i radionicu pod naslovom “Zločin nije njihov, a kazna? Prava i potrebe djece čiji su roditelji u zatvoru”, za dvadesetak polaznika. Govorila je o tome što je potrebno djeci čiji su roditelji u zatvoru i kako zaštititi njihova prava, o tome što zatvorski sustav može učiniti za ovu skupinu djece te o promjenama i unapređenjima u zatvorima tijekom zadnjih godina.

Izlagala je o potrebi osviještenosti o potrebama djece kod pravosudnih policajaca, o tome kako oni mogu, zajedno s udrugama civilnog društva i stručnjacima  iz različitih sustava, biti podrška djeci zatvorenika, što prema nizu studija ima pozitivne učinke za djecu, obitelji zatvorenika i osobe koje se brinu o djetetu, same zatvorenike, zatvor i njegove djelatnike, zajednicu i društvo.

Polaznici su pokazali interes za prava djece zatvorenika i zamjetnu razinu osviještenosti o važnosti poštovanja dječjih prava i u tzv. represivnim sustavima.