Predavanje i radionica na tečaju za pravosudnu policiju

U Centru za izobrazbu Ministarstva pravosuđa i uprave u Remetincu u Zagrebu zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 24. svibnja 2022. predavanje i radionicu na 41. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju. Kao i u nizu prethodnih gostovanja na ovom obliku edukacije pravosudnih policajaca, govorila je o potrebama i zaštiti prava djece čiji su roditelji u zatvoru, o tome što zatvorski sustav može učiniti za ovu skupinu djece te o promjenama i unapređenjima u zatvorima, u tom pogledu, tijekom proteklih godina.

Izlagala je i o potrebi osviještenosti pravosudnih policajaca o potrebama djece,  te o tome na koji način oni mogu, zajedno s udrugama civilnog društva i stručnjacima iz različitih sustava, biti podrška djeci zatvorenika što, prema nizu studija, ima pozitivne posljedice za djecu, obitelji zatvorenika i osobe koje se brinu o djetetu, ali i za same zatvorenike, zatvor i njegove djelatnike, zajednicu i društvo.

Polaznici su pokazali zanimanje za zaštitu prava djece zatvorenika i zamjetnu razinu osviještenosti o važnosti dječjih prava i u tzv. represivnim sustavima.