Predavanje i radionica na Temeljnom tečaju pravosudne policije u Kaznionici u Lepoglavi

Predavanje i radionica na Temeljnom tečaju pravosudne policije u Kaznionici u Lepoglavi

U Kaznionici u Lepoglavi je Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala 2. svibnja 2018. predavanje i radionicu o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru.

Predavanje i radionica održani su u sklopu Temeljnog tečaja za pravosudnu policiju u organizaciji Centra za izobrazbu Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Među 23 polaznika tečaja bili su novoprimljeni vježbenici pravosudne policije te službenici koji su u pravosudnu policiju došli premještajem iz drugih državnih tijela. U svome pozivu Centar za izobrazbu navodi da je uvođenje ovog predavanja u Temeljni tečaj bitno za podizanje razine ukupnih kompetencija za rad pravosudne policije u kaznenim tijelima jer će ih senzibilizirati za problematiku obitelji i roditeljstva u radu sa zatvorenicima.

Kroz rad u malim grupama, prikaze dobre prakse i prikaze nekih europskih kampanja u promociji prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom cilj izlaganja zamjenice pravobraniteljice za djecu bio je osvijestiti polaznike o važnosti usmjerenosti na dijete i njegove potrebe prilikom posjeta roditeljima koji su u zatvoru, na malu djecu koja borave s majkama u zatvoru, kao i o važnosti roditeljske uloge zatvorenika.