Predavanje na temeljnom tečaju za pravosudnu policiju

Predavanje na temeljnom tečaju za pravosudnu policiju

U Zagrebu je, 3. rujna 2020., u Centru za izobrazbu Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav i probaciju održan je 35. temeljni tečaj za pravosudnu policiju. Zbog aktualne zdravstvene situacije, predavanje i radionica održani su u skladu sa strogim epidemiološkim mjerama.

Kao i prethodnih godina, predavanje je na tečaju održala zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika te je govorila je o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, o tome što zatvorski sustav može učiniti za djecu te o promjenama i unapređenjima u zatvorima tijekom zadnjih godina.

U izlaganju je istaknula koliko je važno da  pravosudni policajci budu osviješteni o potrebama djece te da i oni mogu, zajedno s udrugama civilnog društva i stručnjacima iz različitih sustava, biti podrška djeci zatvorenika. Takva podrška, prema nizu studija, ima pozitivne posljedice za djecu, obitelji zatvorenika i osobe koje se brinu o djetetu, ali i za same zatvorenike, zatvor i njegove djelatnike, zajednicu i društvo, rekla je. Izvijestila je i o dugogodišnjem aktivnom bavljenju Pravobranitelja za djecu problematikom prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom ili su u zatvoru.

Sudionici, vježbenici i službenici pravosudne policije odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima aktivno su sudjelovali u predavanju, postavljali su pitanja vezana uz prezentirane dostignute ili željene nacionalne i europske standarde održavanja veza između djeteta i roditelja koji je u zatvoru te su raspravljali o značenju pojedinih aktivnosti u zatvoru usmjerenih na rehabilitaciju zatvorenika i održavanje veze s njegovom obitelji.