Predavanje o dječjim pravima za učenike OŠ Višnjevac

Predavanje o dječjim pravima za učenike OŠ Višnjevac

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović gostovala je 30. svibnja 2019. na satu građanskog odgoja i obrazovanja u 8. razredu Osnovne škole Višnjevac, u Višnjevcu u Osječko-baranjskoj županiji. Na poziv nastavnice Silvije Vukašinović, koja predaje izborni predmet Građanski odgoj i obrazovanje, savjetnica pravobraniteljice održala je izlaganje za tridesetak učenika 8. razreda koji pohađaju izbornu nastavu te članove Vijeća učenika OŠ Višnjevac.

Budući da predmet građanskog odgoja obuhvaća i praktičnu edukaciju o ljudskim i dječjim pravima, savjetnica je upoznala djecu s Konvencijom o pravima djeteta, dječjim pravima, institucijom i djelovanjem pravobraniteljice za djecu te radom njezinog dječjeg savjetodavnog tijela – Mrežom mladih savjetnika. Već tijekom prezentacije učenici su postavljali pitanja i pokazali izvrsno opće predznanje i informiranost o navedenoj temi.

Za svoju gošću pripremili su i brojna vrlo aktualna pitanja o ostvarivanju dječjih prava u svakodnevnom životu. Tako ih je zanimalo jesu li prekršena dječja prava ako su njihovim roditeljima blokirani bankovni računi zbog kredita i ovrha, koja se prava krše djeci čiji su roditelji u zatvoru, kako se ostvaruju prava djece u sukobu sa zakonom i drugo. Zaključeno je da su djeci ovakva interaktivna izlaganja vrlo zanimljiva i korisna jer su na taj način dobila brojna konkretna saznanja i informacije o pravima djece u svakodnevici. U takvim je susretima posebice važno uputiti djecu u to što mogu poduzeti i kome se mogu obratiti u slučaju da se njima ili bilo kojem drugom djetetu prekrše prava.