Predavanje studentima pedagogije u Zagrebu

Na poziv dr. sc. Ane Širanović s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić predstavila je studentima rad Ureda pravobraniteljice za djecu te prikazala aktivnosti Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. Savjetnica pravobraniteljice predavanje je održala 6. prosinca 2018., u okviru kolegija “Prava djeteta u odgoju i obrazovanju”, studentima pete godine studija pedagogije.

Upoznavanje studenata završne godine studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s navedenim temama trebalo bi pridonijeti njihovom cjelovitijem razumijevanju zaštite i promicanja prava i interesa djece u našem društvu, a s tim u vezi i podizanju razine kvalitete njihovog budućeg rada s djecom i za djecu. Tako im se omogućuje uvid u funkcioniranje nekih praktičnih aspekata funkcioniranja sustava zaštite dječjih prava, kroz prizmu rada Ureda pravobraniteljice za djecu, kao i u način ostvarivanja specifičnog oblika dječje participacije u društvu kroz dječje savjetodavno tijelo MMS, koje savjetuje pravobraniteljicu u njezinome radu.