Predavanje studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu

Predavanje studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević održala je 9. studenoga 2021. predavanje studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o zaštiti ljudskih prava, s osobitim naglaskom na zaštiti prava djeteta. Pravobraniteljica je gostovala na fakultetu na poziv izv. prof. dr. sc. Marte Dragičević Prtenjača s Katedre za kazneno pravo, u sklopu kolegija Maloljetničko kazneno pravo. Na predavanju je, osim općeg prikaza važnosti zaštite ljudskih prava, pravobraniteljica upoznala studente s odredbama UN-ove Konvencije o pravima djeteta, kao najvažnijeg svjetskog dokumenta o djeci, te općenito najšire prihvaćenog međunarodnog dokumenta, koji djecu prihvaća kao subjekte i nositelje prava.

Tom je prilikom pravobraniteljica sa studentima raspravljala o tome kako funkcioniraju i gdje počinju ljudska prava, što znači zaštita ljudskih prava i zašto je važna borba za ljudska prava. Također je studente upoznala s ulogom institucije pravobranitelja za djecu, te im je predstavila organizaciju i način rada Ureda pravobraniteljice za djecu.