Predavanje studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu

Predavanje studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu

naslovnica1Na poziv prof. dr. Dubravke Hrabar, predstojnice katedre Obiteljskog prava Pravnog fakulteta iz Zagreba i njenih suradnika, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić održala je 7. prosinca 2011. predavanje “Konvencija o pravima djeteta” za studente druge godine Pravnog fakulteta. Predavanje je pratilo oko 120 studenata, polaznika seminara Obiteljskog prava.

Pravobraniteljica ih je upoznala s Konvencijom, zaštitom prava djece i ulogom institucije pravobranitelja za djecu, s njezinim nadležnostima i aktivnostima te s načinima djelovanja, predočujući im  primjere iz prakse svojega Ureda.

Studenti su predavanje pratili zainteresirano i aktivno, postavljajući brojna pitanja, koja su se odnosila na stanje dječjih prava, područja najčešćih povreda, podnositelje prijava, zakonodavne inicijative Ureda pravobraniteljice za djecu i aktualne teme iz svakodnevice zaštite prava djece.