Predavanje za studente psihologije na Hrvatskim studijima

Savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić je 30. studenoga 2017. održala predavanje za studente završne godine studija psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U svojem je izlaganju predstavila rad institucije Pravobranitelja za djecu, UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta te posebno dio rada Ureda pravobraniteljice koji se odnosi na pravo djece na sudjelovanje – izražavanjem mišljenja o pitanjima koja ih se tiču u različitim područjima njihovog života.

Upoznavanje studenata završne godine studija psihologije s navedenim temama, u sklopu kolegija pod nazivom Razvoj u društvenom kontekstu, trebao bi pridonijeti njihovom potpunijem razumijevanju zaštite i promicanja prava i interesa djece u našem društvu te, u skladu s time, očekivanoj višoj razini kvalitete njihove buduće psihološke djelatnosti