Predavanje studentima psihologije u Zagrebu

Predavanje studentima psihologije u Zagrebu

Zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika gostovala je i ove godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 26. listopada 2016. studentima održala dva predavanja u okviru kolegija Uvod u razvojnu psihologiju.

U predavanju pod naslovom Dječja prava – muka ili izazov upoznala je sedamdesetak studenata II. godine psihologije s Konvencijom o pravima djeteta i radom pravobraniteljice za djecu te iznijela neke podatke Ureda pravobraniteljice za djecu o ugroženosti dječjih prava u Hrvatskoj.

Drugo izlaganje pod naslovom Zločin nije njihov, a kazna? Prava i potrebe djece čiji su roditelji u zatvoru, imalo je za cilj kroz specifične potrebe jedne posebno ranjive skupine djece ukazati na univerzalnost, nedjeljivost, međuovisnost i jednaku važnost dječjih prava te na važnost integrativnog pristupa svakom djetetu koje se nalazi u ranjivoj situaciji, kao što je dijete čiji je roditelj u sukobu sa zakonom.