Predavanje studentima psihologije u Zagrebu

Predavanje studentima psihologije u Zagrebu

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika održala je 7. prosinca 2022. predavanje za studente druge godine psihologije. Predavanje pod naslovom “Jesu li ljudska prava djeteta za psihologa teret ili izazov?” održano je u okviru kolegija Uvod u razvojnu psihologiju.

Zamjenica pravobraniteljice za djecu upoznala je studente s Konvencijom o pravima djeteta i radom pravobraniteljice za djecu te općim kontekstom zaštite dječjih prava u Hrvatskoj. Iznijela je neke podatke Ureda pravobraniteljice za djecu o ugroženosti pojedinih grupa dječjih prava, te je posebno govorila o ulozi psihologa u različitim područjima rada u kojima oni mogu izravno ili neizravno raditi s djecom, o zakonskim obvezama i etičkim dilemama, kao i s čime se sve susreću psiholozi-praktičari.

Također je, kao posebno ranjivu skupinu, spomenula djecu čiji su roditelji u sukobu sa zakonom i na koji način institucija Pravobranitelja za djecu pristupa njihovoj zaštiti. Pokazala je i kalendar Pravobranitelja za djecu za 2023. godinu u kojem se informira o Konvenciji o pravima djeteta i o Pravobranitelju za djecu.