Predavanje Vijeću učenika Gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci

Na poziv predsjednika Vijeća učenika Gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar u školskoj je knjižnici 3. svibnja 2018. održala izlaganje kojim je predstavila instituciju Pravobranitelja za djecu te aktivnosti Ureda u domeni ostvarivanja i zaštite obrazovnih prava djece.

Savjetnica je članove gimnazijskoga Vijeća učenika upoznala s Konvencijom o pravima djeteta i djelokrugom i načinom rada pravobranitelja za djecu, s posebnim osvrtom na  suradnju pravobraniteljice s djecom te podneseno aktualno izvješće i podatke za 2017. godinu. Učenike su zanimale konkretne aktivnosti u vezi s obrazovnim pravima djece te povrede obrazovnih prava djece, s podacima, sadržajima prijava koje su dostavljene Uredu i upućenim preporukama pravobraniteljice za djecu.

Ova je inicijativa Vijeća učenika prilika da što potpunije sagledaju dječja prava i mogućnosti njihove participacije na razini škole, ali i prilika za međusobnu u razmjenu informacija i suradnju učenika i Ureda pravobraniteljice za djecu, na što ih je savjetnica pravobraniteljice i uputila.