Predavanje za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu

Predavanje za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu

Na poziv Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović, socijalna pedagoginja, 14. svibnja 2019. održala je izlaganje za studente 5. godine socijalne pedagogije. Tom prilikom predstavila im je djelovanje i ovlasti Ureda pravobraniteljice za djecu, kao i ulogu koju socijalni pedagog ima u stručnome timu pravobraniteljice. Naglasila važnost stručnih kompetencija stečenih tijekom studija na fakultetu i putem cjeloživotnoga obrazovanja u zagovaranju prava djece.

Posebno se osvrnula na zaštitu prava djece s problemima u ponašanju, kao iznimno ranjive skupine, pojačano izložene kršenju svih prava, a čije potrebe su u fokusu obrazovanja i stručnog interesa socijalnih pedagoga.

Uz savjetnicu pravobraniteljice za djecu, o primjeni socijalne pedagogije u svom profesionalnom djelovanju studente su upoznali i socijalni pedagozi iz sustava odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, zatvorskog sustava i probacije, privrednog i nevladinog sektora te znanstvene zajednice. Studenti su potom postavljali brojna pitanja te su u komunikaciji sa stručnjacima i postavljanjem pitanja pokazali izniman interes za primjenu znanja i vještina stečenih putem fakultetskog obrazovanja u svim područjima rada s djecom i odraslim osobama koji iskazuju teškoće u ponašanju.