Predavanje za studente Hrvatskih studija

Predavanje za studente Hrvatskih studija

Mi imamo prava.naslovnica

U sklopu kolegija Razvojna psihologija, koji na prvoj godini diplomskog studija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu slušaju studenti filozofije, hrvatskog latiniteta, komunikologije, kroatologije, povijesti i sociologije, savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić je 26. svibnja 2014. održala predavanje o dječjim pravima. Tom je prilikom studente upoznala s Konvencijom o pravima djeteta te s ovlastima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za djecu.

Dodatno ih je informirala i o pravu djece na sudjelovanje u društvu u procesima donošenja odluka koje se na njih odnose i koje ih se tiču. Izvijestila je i o načinu rada Mreže mladih savjetnika i savjetnica pravobraniteljice za djecu.