Predavanje za studente Učiteljskog fakulteta u Osijeku

Predavanje za studente Učiteljskog fakulteta u Osijeku
naslovnica1Na poziv Učiteljskog fakulteta u Osijeku, 21. ožujka 2012. savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović održala je predavanje za studente III. godine pod nazivom “Koncept dječjih prava”.

 

Suradnja Učiteljskog fakulteta i Ureda pravobraniteljice za djecu traje već treću godinu i postala je primjer dobre prakse u povezivanju institucija u svrhu ispunjavanja obveze iz Konvencije o pravima djeteta –  poučavanje budućih stručnjaka, koji će raditi s djecom, o dječjim pravima i instituciji pravobraniteljice za djecu u Republici Hrvatskoj. Ovo je treća generacija osječkih studenata koja je za vrijeme redovnog studija imala priliku čuti o zaštiti, ali i kršenju prava djece u okviru odgojno-obrazovnog sustava te prijedlozima i preporukama za postupanje u takvim situacijama. Održavanje predavanja i suradnja s Uredom pravobraniteljice za djecu pokazala se vrlo korisnom za studente koji će uskoro i sami raditi u nastavi i svakodnevno se susretati s izazovima zaštite najboljeg interesa djece – svojih učenika.