Predškolski odgoj djece s poremećajima iz autističnog spektra

Predškolski odgoj djece s poremećajima iz autističnog spektra

autizam“Predškolski odgoj djece s poremećajima iz autističnog spektra: uloge i odgovornosti odraslih” naziv je stručnog seminara koji je održan 22. studenoga 2012. u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj. Seminar je organizirala Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj. Jedno od uvodnih izlaganja održala je i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.

 

Stručni seminar bio je namijenjen odgojiteljima, ravnateljima vrtića, psiholozima, logopedima, pedagozima, edukacijskima rehabilitatorima, roditeljima te studentima diplomskih studija. Cilj seminara bio je odgovoriti na pitanja koja se postavljaju u odnosu na rano djetinjstvo, koje je psihološki vulenrabilna faza djetinjstva, ali i izuzetno važno razdoblje u ljudskom razvoju, posebice u vezi s djecom predškolske dobi s poremećajima iz autističnog spektra i njihovim uključivanjem u predškolski odgoj i obrazovanje.

Stručnjaci su se pritom zauzeli za veća ulaganja za potrebe djece s poremećajima iz autističnog spektra.