Predstavljanje rezultata projekta “Snail’s speed”

Predstavljanje rezultata projekta “Snail’s speed”

PUZ_KamnikU Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava u Zagrebu 28. rujna 2011. održano je predstavljanje rezultata projekta “Snail’s speed” (Puževa brzina), u sklopu dodjele bespovratnih sredstava Europske unije u okviru IPA Komponente IV, Razvoj ljudskih potencijala, Uključivanje učenika s teškoćama razvoju u obrazovanje za zapošljavanje. Projekt je usmjeren na poboljšanje uvjeta srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju kroz podizanje kompetencija nastavnika i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila i nabave suvremene i prilagođene opreme.

Nositelj projekta “Snail’s speed” je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a od 1. rujna 2010. do 31. listopada 2011. godine provodi ga Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život”, u partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje Dubrava i Centrom za izobražavanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Slovenija (CIRIUS-KAMNIK).

Aktivnosti projekta obuhvatile su edukacije (seminare, studijska putovanja s treningom, hospitacije, konzultacije, razmjenu iskustava, IT edukacije), nabavu prilagođene opreme, namještaja i didaktičkih materijala za kabinete, učionice, knjižnicu, virtualno poduzeće, radnu terapiju, neformalno učenje i stjecanje vještina. Također su obuhvatile i građevinske radove radi adaptacije prostora (knjižnice, informatičkog kabineta, prirodoslovnog kabineta, kabineta daktilografije) za potrebe učenika. Predstavljanje rezultata projekta pratila je savjetnica pravobraniteljice za djecu Mirna Slaviček. (Foto: www.udrugapuz.hr)