Predstavljena publikacija „Kad djeca imaju djecu“

Predstavljena publikacija „Kad djeca imaju djecu“

U prostoru Tribina Grada Zagreba, 10. lipnja 2011. godine predstavljena je publikacija „KADA DJECA IMAJU DJECU“- Analiza stanja i preporuke za postupanje u slučajevima maloljetničkih trudnoća i roditeljstva. (ovaj hiperlink ili pdf u privitku) Publikacija je nastala kroz suradnju Udruge roditelja „Korak po korak“ i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, a preporuke su utemeljene na rezultatima istraživanja, pregledu pravnog i institucionalnog okvira, postojećim statističkim pokazateljima, relevantnim dokumentima te mišljenjima stručnjaka formiranih u radne skupine, a koji se u svom radu susreću s maloljetnim trudnicama i roditeljima.

 

Preporuke za postupanje u slučajevima maloljetničkih trudnoća i roditeljstva, objavljene u publikaciji, namijenjene su nadležnim institucijama, kao i stručnjacima zaposlenima u obrazovnim, zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva o postupanju u najboljem interesu maloljetnih roditelja i njihovog djeteta.

Publikaciju su predstavile Silvija Stanić iz Udruge roditelja Korak po korak i Sanja Orešković Vrbanec iz Udruženja Djeca prva. Uvodna izlaganja su održale Lora Vidović, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, Tatjana Katkić Stanić, iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Davorka Osmak Franjić, savjetnica pravobraniteljice za djecu. U svom izlaganju posebno je istaknula kako Ured pravobraniteljice za djecu smatra izrazito važnim otvaranje pitanja pomoći i podrške maloljetnim trudnicama i majkama s djetetom/djecom kod kojih postoji potreba smještaja izvan vlastite obitelji kroz osnaživanje postojećih kapaciteta za smještaj, poticanje razvoja stambenih zajednica, srodničko i specijalizirano udomiteljstvo te omogućavanje smještaja majke s djetetom i određeno vrijeme nakon stjecanja njezine punoljetnosti, ukoliko se radi zaštite interesa djeteta za tim pokaže potreba. 

Iz provedenog istraživanja također proizlazi potreba poboljšanja horizontalne i vertikalne komunikacije svih struktura uključenih u pružanje pomoći i podrške maloljetnim roditeljima i njihovim obiteljima. Provedenom analizom stanja ponovno je stavljen naglasak na potrebu sustavne edukacije djece i mladih uvođenjem zdravstvenog odgoja u odgojno-obrazovni sustav (osnovne i srednje škole), uključujući obrazovanje o spolnosti i odgovornom spolnom ponašanju kroz znanstveno utemeljene i razvojno primjerene informacije, koji bi provodili educirani stručnjaci, što je jedna od preporuka koje proizlazi iz provedene analize stanja, a za što se već godinama zaleže i Ured pravobraniteljice za djecu.