Predstavljene godišnje aktivnosti NEF-a Hrvatske

Predstavljene godišnje aktivnosti NEF-a Hrvatske

U organizaciji Društva “Naša djeca” Opatija, koje je koordinator Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda – NEF Hrvatske, 16. i 18. prosinca 2020. održane su dvije važne aktivnosti na kojima su sudjelovale predstavnica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) Martina Vidović iz Rijeke te savjetnice pravobraniteljice Davorka Osmak Franjić i Danijela Žagar.

Nacionalni forum dječjih vijeća Eurochild Hrvatske konstituiran je krajem 2019. godine – NEF. NEF Hrvatske je projekt koji u partnerstvu koordiniraju i provode Društvo “Naša djeca” Opatija i Savez društava “Naša djeca” Hrvatske pod pokroviteljstvom Eurochilda, koji kao intenzivno radi na razvoju standarda sudjelovanja djece i uključivanju djece u donošenje odluka na lokalnim, nacionalnim i europskim razinama. U radu NEF-a, uz ostale dječje  predstavnike, aktivna je i predstavnica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu Martina Vidović.

Svoj rad tijekom prve godine mandata članovi NEF-a predstavili su 16. prosinca 2020. tako što su održali Zoom prezentaciju dvojezične knjige o radu NEF-a Hrvatske. Uz sudjelovanje gostiju iz Hrvatske i inozemstva, u tom su predstavljanju sudjelovali članovi NEF-a Hrvatske iz Zaboka, Opatije, Čabra, Velike Gorice, Nove Gradiške i MMS-a. Predstavnica MMS-a Martina Vidović tom je prigodom predstavila zaključke NEF-a s prvog sastanka, održanog uživo 13. i 14. prosinca 2019. u Opatiji. A savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar čestitala je svim članovima na brojnim aktivnostima koje su uspjeli organizirali u jednoj godini rada, i to još u uvjetima pandemije COVID-19, uz podršku odraslih voditelja i sudjelovanje drugih dionika u jačanju participacije djece na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

U petak, 19. prosinca 2020., održan je drugi susret NEF-a Hrvatske, koji se morao održati putem Zooma. Na tom su susretu sudjelovale i prof. dr. sc. Ivana Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr.sc. Arijana Matagan Tintor, savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade Grada Velike Gorice, koje su predstavile preliminarne rezultate istraživanja o participaciji ranjivih skupina djece. O rezultatima su razgovarale s  djecom uključenom u rad NEF-a, te su s njima raspravljale i o sadržaju nacrta Vodiča za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima za djecu i mlade.

Potom su uslijedili dogovori za rad NEF-a u 2021., u nadi da će se sastanci moći održavati i uživo. Više o ovim aktivnostima pročitajte ovdje.