Pregovaranje u situacijama visokog rizika

Pregovaranje u situacijama visokog rizika

U suorganizaciji Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Sekcije za penološku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, 28. i 29. kolovoza 2023. godine održala se dvodnevna edukacija “Pregovaranje u situacijama visokog rizika”.

Edukatori su bili: policijski pregovarač Franjo Filipović, voditelj hrvatskih policijskih pregovarača zajedno s policijskom psihologinjom doc.dr.sc. Ivanom Glavinom Jelaš, profesoricom Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti i voditeljicom savjetovališta za studente Visoke policijske škole.

Cilj edukacije, namijenjene službenicima zatvorskog  sustava i probacije, odnosi se na usvajanje i vježbanje komunikacijskih tehnika i vještina korisnih u svakodnevnim te rizičnim situacijama u zatvorskom i probacijskom sustavu.

Sudionica edukacije bila je i Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu.