Prehrana djece u vrtićima i školama

Prehrana djece u vrtićima i školama

Na inicijativu “Prijatelja životinja” – udruge za zaštitu i prava životinja, 14. rujna 2016. održan je sastanak na kojem su predstavnici Udruge Luka Oman i Vlatka Balaš upoznali pravobraniteljicu za djecu Ivanu Milas Klarić s poteškoćama na koje nailaze roditelji u nastojanjima da se njihovoj djeci u javnim institucijama – dječjim vrtićima i školama – omogući veganska i vegetarijanska prehrana. Naveli su i primjere dobre prakse. Pravobraniteljica je predstavnike Udruge izvijestila o dosadašnjim aktivnostima i inicijativama institucije Pravobranitelja za djecu, vezanim uz osiguravanje pravilne prehrane djece u odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima provode veliki dio dana.

Iskazala je kako se zalaže za osiguranje kvalitetnih, raznovrsnih namirnica u prehrani djece, uravnotežene obroke i mogućnost izbora između više menija, što u postojećim uvjetima organizacije prehrane djece u dječjim vrtićima i školama nije niti blizu ostvarenja.

Na sastanku je bilo govora i o potrebi bolje edukacije i senzibilizacije roditelja o pravilnoj prehrani djece, kao i o važnosti edukacije djece o pravilnoj prehrani, a koja bi trebala biti osigurana i kroz odgojno-obrazovni sustav, i to sustavnim provođenjem programa Zdravstvenog odgoja.