Preporuka Ministarstvu financija

Preporuka Ministarstvu financija

logo okvir 1Pravobraniteljica za djecu iz medija je saznala da su na listi poreznih dužnika, koju je Ministarstvo financija objavilo na svojoj web stranici, istaknuti osobni podaci i nekoliko malodobnih osoba, odnosno djece, čime je narušena njihova privatnost i ugrožena dobrobit. Potaknuta time uputila je upozorenje i preporuku Ministarstvu financija radi zaštite prava i interesa djece.

Pravobraniteljica se zalaže za potpuno poštivanje zakonskih propisa u svim područjima, pa tako i poreznom sustavu Republike Hrvatske, no podsjeća i upozorava da je država po Konvenciji o pravima djeteta dužna, uvijek i u svakom svome postupanju, štititi najbolji interes djeteta. Stoga je upozorila ministra Slavka Linića da imena i osobni podaci djece nisu trebali biti javno objavljeni te da ih treba ukloniti s liste poreznih dužnika.

Premda dijete može u određenim slučajevima postati porezni obveznik, primjerice kao vlasnik nekretnine, Općim poreznim zakonom (Narodne novine br. 147/08, 18/11 i 78/12) određeno je da se druga osoba koja stvarno upravlja imovinom smatra poreznim obveznikom za porezne obveze koje proistječu iz imovine kojom upravlja. U ovom slučaju su, ističe pravobraniteljica, porezni obveznici zakonski zastupnici djece, koji su neodgovorno propustili ispuniti utvrđenu poreznu obvezu.

U odgovorima na pitanja novinara o ovom slučaju pravobraniteljica je navela kako nije sporno da su djeca porezni obveznici, ali zasigurno nijedno dijete nije svojom voljom ni ponašanjem prouzročilo dug. Njegovi su zakonski zastupnici (roditelji ili skrbnici) potpisivali ugovore, preuzimali obveze, odnosno propustili izvršiti te obveze. Djeca najčešće ni ne znaju da su vlasnici, ne znaju kakve obveze to podrazumijeva, niti mogu sama plaćati porez – to su svakako za njih morali učiniti njihovi zakonski zastupnici. Stoga je odgovornost za nastali dug na tim zastupnicima te je trebalo naći način da se na listi dužnika objave njihova imena, a ne imena djece.

Nažalost, neki odrasli prepisuju imovinu na djecu upravo nadajući se da će tako izbjeći neke obveze ili zaštititi svoju imovinu. Tim pojedincima objava imena djece dužnika omogućuje da se sakriju iza imena djece. Oni su svojim neodgovornim ponašanjem opteretili dijete dugovima i očito ne postupaju u skladu s najboljim interesom djeteta, no država je uvijek dužna voditi računa o zaštiti dobrobiti djece.