Prezentacija istraživanja “Snaga tolerancije”

Prezentacija istraživanja “Snaga tolerancije”

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke 12. listopada 2018. prezentirani su rezultati istraživanja te dvojezična publikacija o rezultatima istraživanja “Snaga tolerancije”, u sklopu “Fare action week” kao uvertira nogometnoj utakmici Lige nacija, Hrvatska – Engleska.

Predstavljeni su rezultati istraživanja o iskustvima nasilja, diskriminacije i korupcije koje su imali mladi-sportaši (srednjoškolci) tijekom bavljenja sportom, s preporukama za izradu programa prevencije u sportu.

Projekt “Snaga tolerancije” usmjeren je na senzibiliziranje javnosti na problem nasilja i korupcije u sportu. Ovim projektom želi se aktivno uključiti ciljane skupine u borbu protiv nasilja i korupcije u sportu, izraditi programe prevencije nasilja, diskriminacije i korupcije u sportu, uključiti mlade u planiranje, provedbu i odlučivanje o pitanjima koja se tiču njihovog sudjelovanja u sportu.

Na ovaj način se planira pokretanje sustavne promjene javnih politika za mlade te određivanje prioritetnih ciljeva i vrijednosti u području sporta i mladih.

Na prezentaciji rezultata istraživanja i publikacije sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.