Priopćenje o Odluci Ustavnoga suda o ukidanju Zakona o pravobranitelju za djecu

Priopćenje o Odluci Ustavnoga suda o ukidanju Zakona o pravobranitelju za djecu

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić iz medija je doznala za Odluku Ustavnoga suda Republike Hrvatske (Broj: U-I-4301/2005 od 7. ožujka 2017.) kojom je taj sud, na sjednici održanoj 7. ožujka 2017., ukinuo Zakon o pravobranitelju za djecu zbog njegove formalne nesuglasnosti s Ustavom. Slijedom toga pravobraniteljica je premijeru Andreju Plenkoviću uputila dopis sa zamolbom da Vlada Republike Hrvatske što žurnije uputi u zakonodavnu proceduru novi Prijedlog zakona o Pravobranitelju za djecu, kako ne bi bilo dovedeno u pitanje daljnje neometano funkcioniranje institucije Pravobranitelja za djecu. O tome je izvijestila i predsjednika Hrvatskoga sabora Božu Petrova.

Navedenu odluku pravobraniteljica smatra sadržajno ispravnom, pri čemu važnim smatra to što se Odlukom Ustavnoga suda potvrđuje da je Zakon o pravobranitelju za djecu organski zakon te se time ujedno ističe i važnost same institucije Pravobranitelja za djecu. Odluka, naime, ne dovodi u pitanje neovisnost i samostalnost institucije Pravobranitelja za djecu kojom se osigurava dostignuta razina zaštite prava djece. Također, u obrazloženju Odluke su i Institucija Pravobranitelja za djecu, a i institucije ostalih posebnih pravobranitelja, stavljene u ravnopravan položaj s institucijom Pučkoga pravobranitelja.

S tim u vezi, pravobraniteljica je upozorila na sadašnju neusklađenost Zakona o pravobranitelju za djecu, kao i zakona o drugim posebnim pravobraniteljima, sa Zakonom o pučkome pravobranitelju, u dijelu u kojem se reguliraju razlozi za razrješenje posebnih pravobranitelja. Radi usklađivanja sa Zakonom o pučkom pravobranitelju, pravobraniteljica je predložila izmjenu propisa na način da neprihvaćanje izvješća posebnih pravobranitelja u Hrvatskome saboru ne bude razlog za razrješenje pravobranitelja i njihovih zamjenika. To je osobito važno radi očuvanja neovisnosti i samostalnosti institucija svih posebnih pravobranitelja.