Priopćenje pravobraniteljice za djecu vezano uz međudržavna posvojenja

Priopćenje pravobraniteljice za djecu vezano uz međudržavna posvojenja

Jedno od temeljnih prava djeteta iz Konvencije o pravima djeteta je pravo na obiteljsko okruženje u kojem dijete treba odrastati uz skrb i podršku odraslih osoba. Kada obitelj ne može brinuti o djetetu, za to dijete je potrebno osigurati alternativnu obiteljsku skrb. Ako se odgovarajuća obiteljska skrb za dijete ne može pronaći u njegovoj matičnoj državi i kulturi, međudržavno posvojenje može biti najbolje rješenje. Međutim, svako posvojenje nosi izazove i rizike s kojima se posvojitelji i dijete trebaju nositi, a međudržavno još i više.

Zabrinjava nas što međudržavno posvojenje djece iz država koje nisu članice Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem (tzv. Haška konvencija) nije odgovarajuće regulirano, nema nadzora državnih institucija u tim postupcima te kao takvo predstavlja opasnost za zaštitu djece koja sudjeluju u takvom procesu jer ne daje jamstvo sigurnosti i zaštite djece od nezakonitih radnji te moguću trgovinu ljudima. Zabrinjava i nepostojanje točnih podataka o broju djece posvojene iz država koje nisu potpisnice Haške Konvencije jer se o tim posvojenjima ne vode službene evidencije, pa nema sustavno vođenih podataka o tim posvojenjima, na što smo upozorili nadležna tijela.

Zbog toga smo od nadležnih tijela zatražili da se uredi postupak posvojenja iz država koje nisu potpisnice Haške Konvencije, na način da se prije svega štiti najbolji interes djece te nadzire zakonitost postupka takvog posvojenja. Uputili smo preporuke Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova te Vrhovnom sudu RH da se žurno, izmjenama postojećih propisa, donošenjem smjernica i procedura ili na drugi odgovarajući način, stvore uvjeti za zaštitu djece posvojene u državama koje nisu potpisnice Haške konvencije.

Naglasili smo da je važno osigurati provjeru uvjeta na strani posvojitelja te osigurati priznavanje stranih sudskih odluka o posvojenju uz diplomatsku provjeru vjerodostojnosti isprava o posvojenju koje su izdala tijela drugih država. Predložili smo da takve postupke provode obiteljski sudovi koji bi svojom specijalizacijom jamčili zaštitu najboljeg interesa djeteta, te da sudovi o zasnivanju međudržavnog posvojenja obvezno obavještavaju nadležno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za socijalni rad radi vođenja evidencije, pružanja pomoći i potpore nakon zasnivanja posvojenja te praćenja prilagodbe djeteta. Naše su preporuke u većem dijelu uvažene te se nadamo da će se ovaj postupak što prije pravno regulirati i pretočiti u praksu.

U pogledu pitanja zakonitosti nekih od provedenih postupaka međudržavnog posvojenja djece iz DR Kongo jasno je da se svaka sumnja na nezakonite radnje treba istražiti, no pri tome valja postupati obzirno, vodeći računa o djeci legalnost čijeg posvojenja se sada propituje i koja su se našla u središtu zanimanja javnosti. Upravo na to smo upozorili Državno odvjetništvo RH, ali apeliramo i na sve druge uključene u ove postupke da prije svega vode računa o već posvojenoj djeci. Ona su dio našeg društva, ona su naša djeca i njih treba zaštititi. Ova aktualna situacija kod njih i njihovih roditelja izaziva osjećaj nemira, nesigurnosti i neizvjesnosti, te je važno osigurati im podršku, ali i poslati jasnu poruku da će nadležne institucije prilikom poduzimanja svih radnji radi utvrđivanja okolnosti u kojima su provedena ova međudržavna posvojenja, a u cilju otklanjanja sumnje na trgovanje ljudima, iste provoditi sa sviješću o potrebi zaštite najboljeg interesa i dobrobiti djece.

Isto tako upozoravamo da se medijskim izvještavanjem, objavama na društvenim mrežama, istupima pojedinih osoba i komentarima u javnom prostoru posvojena djeca izlažu brojnim negativnim reakcijama i propitivanju okoline te apeliramo na sve da u svim prilikama u kojima govore o posvojenoj djeci posebno vode računa o porukama koje šalju.