Program “Super tata bez zapreka”

Program “Super tata bez zapreka”

Organizacija Status M organizirala je 27. siječnja 2020. Okrugli stol “Roditeljstvo bez prepreka za sretnije djetinjstvo” na kojem su predstavljeni rezultati provedbe programa “Supertata bez zapreka”, koji se tijekom tri godine provodio u zatvorima i kaznionicama s ciljem poticanja aktivnog očinstva osoba na izdržavanju zatvorske kazne.

Skup su pozdravili sutkinja Visokog prekršajnog suda Branka Žigante Živković i načelnik Sektora tretmana u Ministarstvu pravosuđa Zvonimir Penić, a rezultate programa predstavila je doc. dr. sc. Marija Bartulović s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Primjere dobre prakse u području pružanja podrške roditeljima (bivšim) zatvorenicima i njihovoj djeci iznijele su predstavnice Udruge Korak po Korak, Udruge Roda i Udruge za kreativni socijalni rad.

Kao dio okruglog stola održana je panel rasprava o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru, u kojoj su sudjelovali: viša savjetnica za tretman u Odgojnom zavodu u Turopolju Barnardica Franjić Nađ, predstojnica podružnice Obiteljski centar Centra za socijalnu skrb Zagreb Ivana Šešo, doc.dr.sc. Ksenija Romstein s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, direktorica Udruge RODA Ivana Zanze, edukator u Statusu M Tin Frančić i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.

Tema panel rasprave bila je širenje mreže podrške djeci čiji su roditelji na izdržavanju zatvorske kazne i snažnijem uključivanju sektora socijalne skrbi, škola i ostalih relevantnih aktera u lokalnoj zajednici. M. Gabelica Šupljika upoznala je sudionike s nastojanjima i opažanjima Pravobranitelja za djecu tijekom 14 godina bavljenja ovom temom, kontekstom i okvirima za aktivnosti usmjerene djeci zatvorenika. Govorila je o slabostima i postignućima u međuresornoj suradnji,  pritužbama pravobraniteljici koje se tiču djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, te o medijima koji osvještavaju potrebe djece zatvorenika, ali svojim izvještavanjem o pojedinačnim slučajevima mogu ugroziti dijete i njegovu privatnost.