Projekt potpore obrazovanju i zapošljavanju Roma

Projekt potpore obrazovanju i zapošljavanju Roma
eu_romi_p1100278U prostoru Informacijskog centra EU u Zagrebu 3. srpnja 2009. održana je završna konferencija projekta financiranog unutar programa Europske unije PHARE 2005. „Poboljšanje pristupa obrazovanju i zapošljavanju za pripadnike romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj” u organizaciji koordinatora projekta, Ureda za nacionalne manjine Vlade RH i Delegacije Europske Komisije u Republici Hrvatskoj. Sveučilište Jyväskylä je bilo implementator projekta u Hrvatskoj. U radu konferencije sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak.

Nakon što je predstojnica Ureda za nacionalne manjine Milena Klainer pozdravila sudionike konferencije i upoznala ih s projektom koji je okončan u siječnju 2009., o iskustvima i rezultatima projekta govorili su voditelj delegacije Europske komisije u RH Vincent Degert, voditeljica projektnog tima Tarja Svard-Ylilehto te  stručnjakinje na projektu Vesna Ciglar i Dragica Varat.

Projekt se sastojao od četiri komponente: 1. Potpora razvoju programa osposobljavanja romskih suradnika-pomagača u nastavi za romsku djecu; 2. Razvoj programa za roditelje pripadnike romske nacionalne manjine; 3. Unapređenje kvalitete upravljanja i suradnje svih sudionika u obrazovnom sustavu, usmjereno na regionalnu i lokalnu samoupravu, Agenciju za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; 4. Jačanje javne svijesti o problemima romske nacionalne manjine i na njihovo uočavanje, posebice na području obrazovanja.

Razvoj na područjima obuhvaćenim ovim projektom na dobrom je putu, zaključak je konferencije, a imajući u vidu održivost rezultata projekata, predloženi su sljedeći zaključci i preporuke:

– MZOŠ treba nastaviti s naporima reguliranja statusa suradnika-pomagača

– MZOŠ treba nastaviti poticati uključivanje suradnika-pomagača u redovite programe stručnog usavršavanja

– MZOŠ treba dogovoriti oblike osposobljavanja i usavršavanja suradnika, uključujući mentorstvo u školi, sukladno praksi započetoj u ovom projektu

– MZOŠ treba poticati obrazovne institucije na organizaciju programa budućih suradnika

– Bitan dio programa osposobljavanja suradnika-pomagača treba biti i učenje vještina u praksi na radnom mjestu u školi i u kontaktu s roditeljima

– Poticati zapošljavanje suradnika koji bi zadovoljavali posebne odgojno-obrazovne potrebe učenika

– MZOŠ, zajedno s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti treba nastaviti s naporima za osiguranje financiranja aktivnosti suradnika za rad s romskim roditeljima

– Osigurati institucionalnu provedbu osposobljavanja suradnika za rad s romskim roditeljima, sukladno isporučenom kurikulumu, kada se osigura financiranje aktivnosti

– MZOŠ treba osigurati širu dostupnost triju priručnika, stavljajući ih na svoje mrežne stranice

– Posebno raditi na jačanju jezičnih kompetencija suradnika

– Formirati mobilni tim za preventivne i krizne intervencije

– MZOŠ treba nastaviti s poticanjem uključivanja djece u predškolsko obrazovanje

– MZOŠ treba nastaviti sa sufinanciranjem roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine.

Važno je da je Radna skupina, koja se usredotočila na razvoj seminara i provedbe treninga za romske roditelje, oblikovala module i upoznala skupinu budućih suradnika s metodama prilagođavanja seminara potrebama pojedinih romskih naselja te je, kao rezultat njihova rada, nastao priručnik, vodič i referentni materijal, namijenjen suradnicima romskih roditelja koji im trebaju pomoći razviti roditeljske vještine, ohrabriti ih da preuzmu aktivniju ulogu u obrazovanju svoje djece i potaknuti na suradnju sa školom. Nakon početnih seminara Agencija za odgoj i obrazovanje nastavit će sa stručnim usavršavanjem u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.