Projekt “Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga”

Projekt “Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga”

ruke.bojaOsječka udruga “Breza”, u partnerstvu s Gradom Osijekom i uz potporu Europske unije, nositelj je projekta pod nazivom “Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga”. Cilj projekta je poticanje uspostavljanja struktura i mehanizama sudjelovanja organizacija civilnog društva u održivom razvoju socijalnih usluga u Osječko-baranjskoj županiji, a jedna od glavnih aktivnosti je osnivanje Vijeća za razvoj socijalnih usluga pri gradskoj upravi koje djeluje kao savjetodavno tijelo predstavnika različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana.

 

Projektne aktivnosti usmjerene su pripremi svih dionika uključenih u pružanje socijalnih usluga u Osječko-baranjskoj županiji za sudjelovanje u natječajima za socijalne fondove EU, koji su sada dostupni udrugama i institucijama i u Republici Hrvatskoj.

Prva zadaća u radu Vijeća je istraživanje stvarnih potreba i problema s kojima se susreću razne kategorije građana, na temelju kojeg će se kreirati preporuke za daljnji razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. U uzorku istraživanja sudjelovalo je 54 ispitanika, predstavnika udruga, ustanova i institucija te pojedinci – roditelji, djeca i mladi. U sklopu istraživanja predstavnica udruge “Breza” razgovarala je i sa savjetnicom pravobraniteljice za djecu u uredu u Osijeku Sanjom Vladović, koja je iznijela stajališta i procjene pravobraniteljice o zastupljenosti socijalnih usluga i potrebama njihovog daljnjeg unapređivanja u zaštiti prava i interesa djece, kako u lokalnoj zajednici, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Osim u istraživanju, savjetnica je 17. srpnja 2014. sudjelovala i u radu fokus grupe prioritetnih područja za djecu gdje je izložila stajališta pravobraniteljice za djecu o potrebama djece na lokalnoj razini te dala prijedloge za konkretno djelovanje civilnoga sektora u pružanju i razvoju socijalnih usluga u zajednici.

 

Prva zadaća u radu Vijeća je istraživanje stvarnih potreba i problema s kojima se susreću razne kategorije građana, na temelju kojeg će se kreirati preporuke za daljnji razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. U uzorku istraživanja sudjelovalo je 54 ispitanika, predstavnika udruga, ustanova i institucija te pojedinci – roditelji, djeca i mladi. U sklopu istraživanja predstavnica udruge “Breza” razgovarala je i sa savjetnicom pravobraniteljice za djecu u uredu u Osijeku Sanjom Vladović, koja je iznijela stajališta i procjene pravobraniteljice o zastupljenosti socijalnih usluga i potrebama njihovog daljnjeg unapređivanja u zaštiti prava i interesa djece, kako u lokalnoj zajednici, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Osim u istraživanju, savjetnica je 17. srpnja 2014. sudjelovala i u radu fokus grupe prioritetnih područja za djecu gdje je izložila stajališta pravobraniteljice za djecu o potrebama djece na lokalnoj razini te dala prijedloge za konkretno djelovanje civilnoga sektora u pružanju i razvoju socijalnih usluga u zajednici.