Proslava 10. rođendana regionalnog ureda pravobraniteljice u Rijeci

Proslava 10. rođendana regionalnog ureda pravobraniteljice u Rijeci

U svečanom i slavljeničkom, a ujedno i vrlo ugodnome ozračju čemu su osobito pridonijela djeca, protekla je tribina “Deset godina riječkog ureda pravobraniteljice za djecu – postignuća i izazovi”, održana 4. listopada 2017. u prepunoj riječkoj Gradskoj vijećnici. Tribina je bila središnji događaj kojim je pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić obilježila Dječji tjedan, posebno istaknuvši važnost sudjelovanja djece u društvenim procesima. A kako se to uspješno ostvaruje pokazala su djeca uključena u projekte dječje participacije Dječjega doma “Tić” u Rijeci i Društva “Naša djeca” Opatija.

Uz predstavljanje brojnih aktivnosti u proteklome desetljeću rada regionalnoga ureda pravobraniteljice za djecu u Rijeci, tribina je bila i prigoda za kritički osvrt na postignuća u zaštiti prava djece, izazove s kojima su se pravobraniteljica i njezini suradnici suočavali u proteklome razdoblju, kao i na ostvarenu suradnju s lokalnim i regionalnim tijelima, organizacijama i stručnjacima te udrugama koje rade s djecom.

RIJEKA 10 godina Opatija ObersnelPravobraniteljica je tom prilikom zahvalila Gradu Rijeci, posebno gradonačelniku Vojku Obersnelu, na ostvarenoj dobroj suradnji proteklih godina u kojima je ured pravobraniteljice bio smješten u gradskome prostoru. Pravobraniteljica je tom prilikom istaknula kako njezin ured ima složenu zadaću s jedne strane neprekidno upozoravati gradove, državu i društvo na nedostatke u ostvarivanju prava djece, a istodobno ih i poticati na pozitivne promjene i pozivati na suradnju. Rijeku je navela kao dobar primjer među gradovima jer seu njoj ostvaruju viši standardi zaštite dječjih prava u mnogim aspektima, u odnosu na prosjek u drugim sredinama.

RIJEKA 10 godina ObersnelGradonačelnik Obersnel je pozdravljajući skup rekao da su djeca najbolji pokazatelj kakvi su grad i društvo u kojem živimo te je najavio da će Rijeka, u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture, urediti Dječju kuću kao mjesto suradnje Gradske knjižnice, Gradskog kazališta lutaka i Art-kina, kao i lokalnih organizacija za djecu i mlade te će tako djeca dobiti novi prostor i mogućnosti za kreativnost, inovativnost i učenje. Na tragu isticanja važnosti dječje participacije naveo je i uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u riječke osnovne škole kao izvannastavne aktivnosti.

Rijeka 10 god sviRegionalni ured pravobraniteljice za djecu u Rijeci otvoren je 1. listopada 2007. s namjerom da se djelovanje pravobraniteljstva približi djeci i građanima koji žive na području triju županija: Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske, kao i da se ojačaju kontakti s institucijama i organizacijama koje mogu pridonijeti zaštiti i ostvarivanju prava djece. Izvješća o radu pravobraniteljice u proteklome desetljeću pokazuju da je otvaranje ureda u Rijeci olakšalo komunikaciju s roditeljima, skrbnicima i samom djecom u riječkoj regiji. Ured se od osnutka nalazio na adresi Trpimirova 2/III („Riječki neboder“), a od srpnja 2017. je na adresi Trpimirova 3/III, u neposrednoj blizini. U njemu rade dvije savjetnice, diplomirana pravnica Danijela Žagar i Ana Albrecht Čekada, koje obavljaju poslove vezane za regiju, intenzivno surađuju s institucijama na lokalnoj razini i organizacijama civilnoga društva. Tijekom godine im se telefonski ili dolaskom u ured obraća više od 300 građana, najčešće roditelja. One, također, posjećuju ustanove u kojima borave djeca te su aktivno uključene u brojne aktivnosti promocije prava djece na području triju županija.

RIJEKA 10 godina triOd 2007. do 2016. godine pravobraniteljici je iz navedenih triju županija upućeno ukupno 1863 pojedinačne prijave o kršenju prava djece (u istom razdoblju iz cijele Hrvatske bilo je 12.272 prijave). Od toga je 1219 prijava bilo iz Primorsko-goranske županije, 505 iz Istarske i 139 iz Ličko-senjske županije. Najviše prijava odnosilo se na pravo na zaštitu od nasilja i zanemarivanja (486) te na pravo na roditeljsku skrb i život uz roditelje (441). Zatim slijede obrazovna prava djece (280), ekonomska (173) te zdravstvena prava (159). Detaljnije je o tome izvijestila savjetnica pravobraniteljice Danijela Žagar, ističući ostvarene pozitivne pomake, ali i izazove u zaštiti dječjih prava s kojima se suočava pravobraniteljstvo za djecu.

RIJEKA 10 godina DanijelaMeđu izazovima je navela prava djece na otocima i u manjim mjestima, kojoj pojedini važni sadržaji nisu jednako dostupni s obzirom na njihovu udaljenost od većih gradskih središta. Veliki je i problem niskog životnog standarda djece u romskim naseljima, s brojnim se preprekama susreću djeca s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju, nedostatni su kapaciteti u ustanovama predškolskog odgoja, smanjuje se obuhvat djece obuhvaćene cijepljenjem.

RIJEKA 10 godina DoroteaPosebno je važan aspekt rada pravobraniteljstva za djecu suradnja s djecom. U riječki ured pravobraniteljice organizirano dolaze djeca iz dječjih domova, vrtića, osnovnih i srednjih škola. U njemu se održavaju i regionalni sastanci Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu ili MMS-a. MMS čini 20 djece u dobi od 12 do 18 godina iz cijele Hrvatske, a u toj su mreži proteklih godina bila aktivna djeca iz Kastva, Lovrana, Opatije, Rijeke, Pule i Cresa. Ulogu i rad MMS-a predstavila je njegova članica Doroteja Neuberg, koja je naglasila važnost angažiranja djece i mladih u ovakvim tijelima, ističući da uloga članova MMS-a nije „simbolična“ već stvarna te da su njihove aktivnosti urodile konkretnim vidljivim rezultatima, primjerice, donošenjem dječje strategije protiv psihičkoga vršnjačkog nasilja. Istaknula je i vrijednost spoznaje same djece da je za njih važno da iznijeti svoje mišljenje i sudjelovati u raspravama o svim pitanjima koja ih se na neki način tiču. Kasnije je to u raspravi potvrdio i učenik Kristijan Blažević, bivši član MMS-a iz Cresa, svjedočeći o tome koliko mu je mnogo angažman u MMS-u značio i u osobnome rastu.

RIJEKA 10 godina KristijanA kako sve djeca mogu participirati u društvu od malih nogu pokazali su najprije mali ambasadori Dječjega doma “Tić”, koji su predstavili svoj rad i misiju ambasadora nenasilja te aktivnosti u kojima su sudjelovali i koje su poduzeli u svojim školama. Zatim su svoje brojne aktivnosti, kojima su pridonijeli kvaliteti života djece u svome gradu, predstavila i djeca iz Društva “Naša djeca” u Opatiji i Dječjega gradskog vijeća Opatije.

Rijeka 10 god djecaTICPravobraniteljica im je zahvalila na suradnji te je pozvala okupljene da u raspravi iznesu svoja razmišljanja i prijedloge o zaštiti prava djece. Pozivu su se odazvale saborske zastupnice Nada Turina Đurić i Ana Komparić Devčić, predstavnici udruga, institucija i djece.
Tribina je završila neformalnim druženjem pravobraniteljice i njezinih suradnika s gostima – odraslima i djecom – uz prigodnu rođendansku tortu.