Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

zlostavljanje zanemarivanjeVlada Republike Hrvatske donijela je na svojoj 192. sjednici, održanoj 13. studenoga 2014., Zaključak o prihvaćanju Protokola o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece. Protokolom su definirane obveze u postupanju sa zlostavljanim ili zanemarivanim djetetom za nadležna tijela iz sustava policije, centara za socijalnu skrb, pravosudnih tijela, zdravstva i odgojno-obrazovnih ustanova.

Također se ističe važnost međuresorne suradnje u cilju poboljšanja položaja i zaštite djece žrtva zlostavljanja i zanemarivanja.

Sva državna tijela, koja okviru međuresorne suradnje sudjeluju u zaštiti djece od svakog vida zlostavljanja i zanemarivanja, dužna su postupati u skladu s aktivnostima određenim ovim Protokolom, koji donosimo u privitku.