Provedba Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek organizirao je 9. prosinca 2008. okrugli stol “Poteškoće u provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji: mogu li se premostiti”. U radu okruglog stola sudjelovao je i savjetnik pravobraniteljice za djecu Darko Laksar.

Sudionici su bili predstavnici Prekršajnog suda u Osijeku, Centra za socijalnu skrb Osijek, Centra za profesionalnu rehabilitaciju – sklonište za žrtve obiteljskog nasilja Osijek, Policijske uprave osječko-baranjske, gradskog i županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova,  udruge “Izvor” iz Tenje te koordinatorica za ravnopravnost spolova iz Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.

Raspravljalo se o mogućem unapređivanju postupanja i bolje povezanosti između institucija i službi koje su dužne djelovati u slučaju nasilja u obitelji. D. Laksar izvijestio je nazočne o radu pravobraniteljice za djecu u vezi sa zaštitom prava djece izložene nasilju u obitelji i o njezinim prijedlozima za unapređenja zakonske regulative u tom području. Pozvao je sve nazočne na daljnju učinkovitu suradnju, koja će pridonijeti boljoj zaštiti dobrobiti djece.