Prva obljetnica Fakultativnog protokola o postupku povodom pritužbi

Prva obljetnica Fakultativnog protokola o postupku povodom pritužbi

ratifyOP3U povodu obilježavanja prve godišnjice stupanja na snagu Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi 14. travnja, Međunarodna kolicija Ratify OP3CRC i vodeći stručnjaci UN-a za prava djece pozvali su na globalno djelovanje u ostvarivanju pristupa djece pravosuđu na svim razinama, apelirajući na sve države da ratificiraju ovaj važni međunarodni dokument.

 

Tim su povodom stručnjaci, među kojima i predsjednica Odbora za prava djeteta UN-a Kirsten Sandberg, zatim posebna izaslanica Glavnog tajnika UN-a za djecu i oružane sukobe Leila Zerrougui te izaslanica za pitanja nasilja nad djecom Marta Santos Pais, kao i Posebna izvjestiteljica za pitanja prodaje djece, dječje prostitucije i dječje pornografije Maud de Boer-Buquicchio, uputili izjavu pod nazivom „Utrimo put do pravde za svu djecu“ – prva obljetnica komunikacijske procedure UN-a za djecu trenutak je za globalnu akciju (“Let’s pave the way to justice for all children“ – First anniversary of the UN communications procedure for children marks time for global action).  

Tom izjavom pozivaju sve države da ratificiraju Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, čime će pridonijeti implementaciji Konvencije o pravima djeteta i njezinih protokola te unaprijediti pristupu djece pravdi na svim razinama. Prema raspoloživim podacima, do danas je ukupno 17 država ratificiralo ovaj protokol.

Izjavom se podsjeća na značenje ovoga mehanizma za zaštitu prava djece, posebno s obzirom na sukobe u svijetu koji pokazuju koliko su djeca ranjiva, zbog čega je potrebno nastaviti s naporima u jačanju međunarodnih i pravnih mehanizama zaštite djece, što predstavlja i ovaj protokol.

Stoga se nadamo da će i Republika Hrvatska ubrzo ratificirati novi protokol u cilju efikasne implementacije Konvencije o pravima djeteta, o čemu smo uputili preporuku Ministarstvu socijalne politike i mladih te Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Informacije o ovoj međunarodnoj inicijativi dostupne su na linku: http://ratifyop3crc.org/wp-content/uploads/2015/04/RatifyOP3_JointStatement_First_Anniversary_2015_Final.pdf,