“Mala škola ljudskih prava” Udruge studenata prava ELSA

“Mala škola ljudskih prava” Udruge studenata prava ELSA

pravoNa poziv udruge studenata prava ELSA Zagreb, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić održala je predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu 28. veljače 2011., u sklopu “Male škole ljudskih prava”, koja je ove godine u cijelosti posvećena dječjim pravima.

Predavanje o temi “Dječja prava i Ured pravobraniteljice za djecu” pratilo je oko 150 studenata, uglavnom s Pravnog fakulteta, ali i sa Studija socijalnog rada, Filozofskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te drugih dijelova Sveučilišta u Zagrebu. Pravobraniteljica Mila Jelavić predstavila je rad Ureda, njegov djelokrug i način rada, najčešće probleme s kojima se susreće, kao i dječja prava koja se najčešće krše. Također je govorila o načinima izvješćivanja Odbora za prava djeteta UN-a o stanju dječjih prava u Republici Hrvatskoj u odnosu na prethodno izvješće podneseno u listopadu 2004. Podnošenje izvješća je obveza države koja proizlazi iz Konvencije o pravima djeteta. Rekla je da pritom Odbor UN-a od Pravobraniteljice za djecu očekuje i zasebno, neovisno izvješće o stanju prava djece, koje će njezin Ured pripremiti i dostaviti Odboru.

Europska udruga ELSA International najveća je europska neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika, koja djeluje na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Osnovana je 1981. godine, a danas ima podružnice u 41 europskoj državi te okuplja više od 25.000 članova na 180 pravnih fakulteta. ELSA Hrvatska, s podružnicama u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, djeluje od 1992., a ELSA Zagreb aktivna je još od 1986. godine.