Radionica o zaštiti djece prilikom prisilnog povratka migranata

U okviru projekta Nadzor prisilnog povratka III. (Forced-Return Monitoring III – FReMIII), 3. prosinca 2020. održana je online tematska radionica o djeci u operacijama prisilnog povratka, s ciljem poboljšanja znanja i kapaciteta monitora u praćenju operacija prisilnog povratka kada su prisutna djeca. Radionicu su organizirali Agencija EU-a za temeljna prava – FRA i Međunarodni centar za razvoj migracijske politike –ICMPD, u suradnji s Frontexovim uredom za temeljna prava – FRO,  PICUM-om (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) i Norveškom nacionalnom policijskom službom za imigracije Radionica je bila podijeljena na tri sesije u vezi s temom prava djece i njihova najboljeg interesa u prisilnim povratima, pripreme operacija prisilnog povratka i monitoriranja (praćenja) operacija prisilnog povratka.  U sklopu svake sesije održane su prezentacije predstavnika FRA (Monika Guttierez, Pravni okvir u odnosu na prava djece i najbolji interes djeteta u operacijama prisilnog povratka), Norveške policije (Cristina Kloster, Operacionalizacija najboljeg interesa djeteta tijekom operacija prisilnog povratka s aspekta policije), PICUM-a (Operativne mjere zaštite u nadzoru prisilnog povratka) i FRO (Magdalena Silska, Pravni okvir i glavna opažanja  temeljem izvješća promatrača u periodu 2017. – 2020.).

Na radionici je sudjelovalo 56 sudionika iz 21 države, većinom sudionika iz nacionalnih tijela za praćenje prisilnih povrataka i institucija koje provode povratke iz država članica. Radionica je bila prilika i za aktivnu raspravu u koju se uključio veliki broj sudionika. Iz Ureda pravobraniteljice za djecu, koji od 2018. sudjeluje u projektu Forced-Return Monitoring III (FReMIII) aktivno se uključila i zamjenica pravobraniteljice za djecu Ivana Buljan Ajelić, a na radionici je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice Danijela Žagar.