Radionica o zaštiti djece bez pratnje

Radionica o zaštiti djece bez pratnje

djeca bez pratnjeU organizaciji Ureda visokog povjerenika za izbjeglice u RH (UNHCR), Centra za nove inicijative (CNI) i Ministarstva socijalne politike i mladih, u sklopu projekta “Djeca u pokretu”, održavaju se radionice za djelatnike u sustavu socijalne skrbi i policije. Cilj radionica je upoznati djelatnike koji se susreću s djecom stranim državljanima bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika s praktičnom primjenom “Protokola o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima” koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2013. godine. U realizaciji radionica, uz ostale stručnjake, sudjeluju i savjetnice pravobraniteljice za djecu.

 

Tako je savjetnica Gordana Filipović na radionici u Zagrebu 18. studenoga 2013. održala izlaganje “Djeca bez pratnje – međunarodni standardi zaštite”, Branka Reić Kukoč pod istim je naslovom izlagala 29. studenoga na radionici održanoj u Podstrani, a Sanja Vladović 6. prosinca u Osijeku. Savjetnice su sudionicima radionice predstavile obveze države u organiziranju prihvata i tretmana ove posebno ranjive skupine djece i ukazale im na obveze djelatnika socijalne skrbi i policije prilikom postupanja prema djeci odvojenoj od roditelja.

Države Europe i svijeta  sve se češće suočavaju s prihvatom osoba koje ilegalno ulaze bježeći iz svoje domovine zbog raznih razloga – ratnih sukoba, progona, siromaštva. Situacija je posebno teška kada su u pitanju djeca koja dolaze s roditeljima, nekom drugom odraslom osobom, ali i sama. Često su ova djeca izložena riziku  trgovine ljudima i/ili drugim oblicima zlouporaba. Kako Konvencija o pravima djeteta obvezuje države članice da štite prava i interese sve djece pa tako i one zatečene “u pokretu”, odnosno u migracijama, nužno je ujednačiti njihovo postupanje prilikom prihvata djece, a kako bi se ona zaštitila i pružila im se sva potrebna pravna zaštita i skrb te kako bi se zadovoljile njihove specifične potrebe –  zdravstvene, socijalne, psihološke i obrazovne. Pri tome stručnjaci moraju postupati držeći se temeljnih načela Konvencije o pravima djeteta. Koliko je ova tema aktualna govori i činjenica da su Europska mreža pravobranitelja za djecu (ENOC) i Mreža pravobranitelja za djecu jugoistočne Europe (CRONSEE) na svojim godišnjim okupljanjima kao središnju temu rasprave odredili upravo zaštitu prava i interesa “djece u pokretu”.