Rasprava o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

besplatna pravna pomoćU organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Srpskog demokratskog foruma i Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, a u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kućom ljudskih prava i Platformom 112, u Zagrebu je 3. travnja održana javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

Na raspravi je ukazano na prepreke i probleme u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, poput nedostatka financijskih sredstava, ograničavajućih imovinskih kriterija prilikom odobravanja prava na besplatnu pravnu pomoć te neujednačene prakse ureda državne uprave prilikom tumačenja zakona. Sudionici su se složili da je postojeći sustav besplatne pravne pomoći i dalje kompliciran, nedostupan i skup te da bi pravo na savjet i informiranje trebali u načelu biti dostupni svima. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZBPP-predstavili su predstavnici Ministarstva pravosuđa, istaknuvši kako je njegov cilj proširenje opsega primarne pravne pomoći te pojednostavljenje postupka odobravanja prava na primarnu pravnu pomoć. Naglašeno je kako je rasprava o zakonu još u tijeku, da je planirano njegovo donošenje u redovnom postupku te da su sve primjedbe i prijedlozi dobrodošli kako bi se tekst zakona poboljšao. Na raspravi je podijeljena publikacija “Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije”, a koju su izdali Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Srpski demokratski forum. Raspravu je pratila savjetnica pravobraniteljice za djecu, Gordana Filipović.