Rasprava o Povelji o temeljnim pravima Europske unije

Rasprava o Povelji o temeljnim pravima Europske unije

EU HRU povodu Međunarodnog dana ljudskih prava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH je, u suradnji s Uredom za informiranje Europskog parlamenta,  10. prosinca 2014. u Kući Europe održao panel-raspravu o Povelji o temeljnim pravima Europske unije.

 

Izlaganja su održali voditeljica Ureda za informiranje Europskog parlamenta Violeta Staničić, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Branko Sočanac i glavni analitičar Centra za mirovne studije Gordan Bosanac.

Skup je pratila zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika, koja je u raspravi naglasila važnost promišljanja o tome što Povelja o temeljnim pravima znači za djecu. Navela je da se, iz perspektive dječjih prava može reći da je povelja snažno povezana s dječjim pravima jer ih izravno spominje u članku 24, kao i sva načela Konvencije o pravima djeteta, a sadrži i članke o svim skupinama ljudskih prava djece. Podsjetila je i da je 27. studenoga 2014. Europski parlament donio Rezoluciju o 25. obljetnici Konvencije UN-a o pravima djeteta. U Rezoluciji se, osim Konvencije o pravima djeteta, izrijekom spominje i Povelja o temeljnim pravima, kao temelj preporuka i poziva državama članicama u vezi s pravima i dobrobiti djece.

S obzirom na to da nijedan odbor niti pododbor u Europskom parlamentu nije direktno odgovoran za djecu, navela je kako se valja nadati i očekivati da će upravo ova povelja biti temelj budućega stvaranja takvoga odbora.