Rasprava “Problemi suvremene hrvatske obitelji” u Obiteljskom centru grada Zagreba

Rasprava “Problemi suvremene hrvatske obitelji” u Obiteljskom centru grada Zagreba

Obiteljski_centarZGBU povodu Međunarodnog dana obitelji 13. svibnja 2010., Obiteljski centar Grada Zagreba organizirao je, u suradnji sa Sekcijom za psihologiju obitelji, braka i partnerstva Hrvatskog psihološkog društva, okrugli stol “Problemi suvremene hrvatske obitelji – interdisciplinarni pristup”. Okruglom stolu nazočila je zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.

Izlagači – znanstvenici i praktičari iznijeli su niz važnih teza i obrazloženja o funkcioniranju braka i obitelji, obiteljskim vrijednostima, obilježjima hrvatske obitelji u tranziciji, obitelji i traumama u poslijeratnom kontekstu, roditeljstvu i psihosocijalnoj prilagodbi djece i mladih te o promjenama u bračnoj dinamici. Ravnateljica Obiteljskog centra Ljerka Lacković i predstavnica Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi predstavile su nadležnosti i poslove svojih institucija.

Posebno je bilo korisno čuti rezultate istraživanja o utjecaju negativnih činitelja izvan obitelji (ekonomska kriza i ekonomski stres, nezaposlenost i nesigurnost zaposlenja, dugo radno vrijeme i prekovremeni rad i stres u radu) na kvalitetu braka pa onda i na funkcioniranje obitelji i utjecaj na djecu. Europska istraživanje vrednota u 48 zemalja pokazuju nekonzistentnost i ambivalentnost u stavovima građana u odnosu na društvene vrednote, a istraživanja iz područja sociologije obitelji ukazuju na pluralizaciju obiteljskih formi i struktura te na neke oblike kao što je udomiteljstvo kao na vrijednosno poželjan obiteljski konstrukt.

Izlaganja i rasprava pokazali su korisnost suradnje Obiteljskog centra i Sekcije za psihologiju obitelji, braka i partnerstva u razmjeni znanstvenih spoznaja i detektiranju društvenih činitelja koji utječu na suvremenu obitelj, a zaključke bi bilo vrijedno predočiti institucijama i tijelima nadležnim za ovo područje.

Sljedećeg dana, 14. svibnja, u prostoru Obiteljskog centra grada Zagreba u Preobraženskoj 4, predstavljena je brošura “Kako odgojiti tolerantnog tinejdžera – Upoznajmo se i poštujmo različitosti”. Riječ je popularno pisanom priručniku za roditelje, koji će koristiti i svima drugima koji rade s djecom i mladima te se nužno susreću s izazovom odgoja za snošljivost, prihvaćanje različitosti i miroljubivo rješavanje sukoba. Autori su Dubravka Svilar Blažinić, koja je i urednica priručnika, Ivana Šešo, Marko Štengl, Tilia Žunić Kolundžić, Radmila Pajić i Damir Lukinac. Recenzenti su prof. dr. Josip Obradović i doc. dr. Valentina Kranželić.

To je treća po redu publikacija ove vrste, objavljena u nakladi Obiteljskog centra grada Zagreba, nakon popularnih knjižica istoga formata “Obiteljska atmosfera – zašto je važna?” i “Igra i dijete – dijete i igra”.