Razgovor s učenicima Škole za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu

Razgovor s učenicima Škole za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu

Prva škola koja nam se javila nakon javnoga poziva pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević na Zoom susrete i razgovore o dječjim pravima bila je Škola za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu. Bila je to inicijativa profesorice Ive Filipušić koja je u školi, među ostalim, zadužena za zaštitu prava učenika. Na online sastanku, održanom 18. prosinca 2020., sudjelovalo je petnaestak učenica i učenika, koji su ujedno i članovi Vijeća učenika u školi. O osnovnim obilježjima, programima i načinu rada u ovoj petogodišnjoj srednjoj školi, koja ima ukupno 260 učenika, na početku su izvijestile ravnateljica Višnja Vičić Hudorović i pedagoginja Zlatica Šimunović.

Učenici su izvijestili pravobraniteljicu o tome kako funkcionira njihovo Vijeće učenika i na koji način putem vijeća rješavaju aktualne probleme u nastavi i školi. Na sjednici vijeća su raspravljali i o mogućnostima poboljšanja online nastave. Većinu uočenih problema najčešće bi iznijeli školskoj pedagoginji te se u dogovoru s profesorima ta nastava postupno prilagođavala i poboljšavala.

Istaknuli su da im kvalitetno pripremljena online nastava i materijali za učenje znatno olakšavaju rad, ali živa riječ profesora i dalje je iznimno važna. U protekloj godini svi su znatno unaprijedili vještine korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije, ali za stjecanje vještina sestrinstva, kao njihove temeljne struke, nužan je praktični rad i učenje u bolnici. Nažalost, zbog epidemije COVID-19 sve vježbe se trenutačno odvijaju online. Iako nastavnici ulažu velike napore da bi im kvalitetno prikazali taj dio gradiva, učenici ističu da im nedostaje neposredan rad u bolnici te priželjkuju da im i to bude što prije ponovno dostupno.

Srednjoškolci su pokazali veliko zanimanje i za dječja prava i participaciju djece, propitujući i mogućnosti stvarnoga utjecaja dječjih inicijativa na promjene u društvu, odnosno spremnost odraslih općenito da prihvate prijedloge mladih kao važne i vrijedne. Tom prilikom savjetnica pravobraniteljice Davorka Osmak Franjić izvijestila ih je o Mreži mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, kao jednom od potvrđenih oblika participacije djece, te najavila da će se ovoga proljeća raspisati natječaj za nove članove MMS-a. Tom prilikom ih je pozvala da se i oni i njihove kolege iz škole prijave na natječaj.

Pravobraniteljica je pozvala učenike da i ubuduće svoje prijedloge za unapređivanje položaja djece u društvu upute na e-mail mojglas@dijete.hr, što je adresa namijenjena upravo djeci i mladima te kao takva ima priroritet.

Završetak ovoga razgovora s učenicima Škole za medicinske sestre Vrapče snimala je Hrvatska radiotelevizija te je prilog o Zoom susretima s pravobraniteljicom emitiran u Dnevniku HTV-a.