Reakcija pravobraniteljice za djecu na govor mržnje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine, ženama i djeci

Reakcija pravobraniteljice za djecu na govor mržnje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine, ženama i djeci

Pravobraniteljica za djecu zgrožena je postupkom mladića koji su 11. lipnja 2020. na zagrebačkoj Kustošiji izvikivanjem i transparentima širili govor mržnje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine, ženama i djeci i takve postupke nedvojbeno osuđuje. Posebice zabrinjava kada takve nedopustive i kažnjive objave dolaze od članova navijačkih skupina ili osoba koji se takvima predstavljaju, budući da njihovi postupci imaju ili mogu imati utjecaj na ponašanje i stavove djece koja prate njihove objave i identificiraju se s njima.

Stava smo da ovakvi incidenti, ukoliko ostanu nesankcionirani, mogu ostaviti negativne posljedice i utjecati na porast nasilja nad i među djecom. Stoga očekujemo reakciju i postupanje nadležnih tijela.

Također očekujemo i reakciju navijačkih udruga. Pozivamo ih da se javno i transparentno opredijele protiv svakog oblika nasilja i govora mržnje na stadionima i dvoranama i izvan njih. Pozivamo ih da svojim djelovanjem upute djeci poruke o važnosti pozitivnog i nenasilnog navijanja te tako doprinesu razvoju mirnog i tolerantnog društva koje uvažava i čuva ljudsko dostojanstvo.

Preporučamo im također da u svojim statutima kao uvjerenja i ciljeve slijede načela nenasilja i nenasilnog navijanja te propišu odredbe o isključivanju počinitelja nasilja i izazivače nereda iz svojih udruga, budući da oni nanose štetu i narušavaju ugled navijačkim udrugama i klubovima, a također nanose štetu djeci i društvu u cjelini.