Regionalna konferencija “Kako komunicirati s djecom”

Regionalna konferencija “Kako komunicirati s djecom”

Konferencija BudvaU Budvi, u Crnoj Gori, od 28. do 30. travnja 2014. održana je regionalna konferencija “Kako komunicirati s djecom”, koju su organizirali uredi UNICEF-a u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Na konferenciji je predstavljen istoimeni UNICEF-ov priručnik, koji će medijskim stručnjacima pomoći u stvaranju kvalitetnih audiovizualnih sadržaja za djecu i u suradnji s djecom. Uz istaknute međunarodne stručnjake, pozvano izlaganje održala je i predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske.

 

Skup su službeno otvorili ministar kulture Crne Gore Branislav Mićunović i ambasador UNICEF-a u Crnoj Gori Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus. Konferencija je okupila televizijske djelatnike i druge medijske profesionalce koji se bave proizvodnjom sadržaja za djecu i o djeci, znanstvenike i stručnjake koji rade s djecom, predstavnike regulatornih tijela i institucija za zaštitu dječjih prava. Cilj skupa bio je pridonijeti boljem razumijevanju mogućnosti doprinosa medijskih sadržaja razvoju i dobrobiti djece, kao i potaknuti medijske profesionalce na stvaranje sadržaja koji poštuju i štite prava djeteta i koji na primjeren način uključuju djecu.

Jedna od suautorica priručnika “Kako komunicirati s djecom” Barbara Kolucki vodila je sudionike kroz njegove najbitnije sastavnice, ilustrirajući ih upečatljivim primjerima, videoisječcima, povezujući karakteristike dječjeg razvoja, dobi i potreba s medijskim sadržajima i njihovim utjecajem. Nije dovoljno da mediji pomažu djeci u stjecanju znanja i vještina, rekla je, istaknuvši da kvalitetni medijski sadržaji, uza sve to, pomažu djeci i u razvoju samopouzdanja, omogućuju im da se osjećaju snažnom i važnom te im se obraćaju kao potencijalnim pokretačima promjena u društvu – što ona i jesu. Posebnu pažnju posvetila je uključivanju djece s teškoćama u razvoju i općenito ranjivih skupina djece te izbjegavanju stereotipnog prikazivanja djece u medijskim sadržajima za djecu.

Niz primjera o tome, kao i načela i smjernice za medijske sadržaje namijenjene djeci, mogu se naći u priručniku koji je B. Kolucki napisala u suradnji s Dafnom Lemish. Na svega 80 stranica on prikazuje sažetak znanja koja su autorice sakupljale tijekom godina proučavanja djece i medija, s jasnom porukom da su djeca aktivni korisnici medija, a ne tek pasivni konzumenti sadržaja te da je iznimno važno uključiti djecu u stvaranje medijskih sadržaja za djecu.

Na konferenciji su bili brojni predstavnici iz Hrvatske, među kojima predstavnici Agencije za elektroničke medije, HRT-a, dječje televizije RTL Kockica, Hrvatskog filmskog saveza i drugi. Bile su tu i dvije voditeljice osnovnoškolskih dječjih filmskih družina iz Zagreba, Mirjana Jukić iz OŠ Rudeš i Melita Horvatek Forjan iz OŠ Marije Jurić Zagorke, čiji dugogodišnji rad s djecom dobrim dijelom slijedi i potvrđuje načela o kojima je govorila B. Kolucki. Na konferenciji je zato, među brojnim primjerima, prikazan i film učenika OŠ Rudeš „Moji prijatelji kao ja“, u kojem se troje djece s teškoćama u razvoju sama predstavljaju i otvoreno govore o svojim željama i planovima za budućnost.

O sudjelovanju djece u produkciji audiovizualnih sadržaja, iznoseći primjere UNICEF-ovih inicijativa iz raznih dijelova svijeta, govorila je Kerida McDonald iz Odsjeka za Komunikacije za razvoj UNICEF-a u New Yorku.

Izlaganje o medijskoj pismenosti i etici održala je dr. sc. Ilana Eleá, znanstvena koordinatorica u International Clearinghouse on Children, Youth and Media, koji je osnovan pri Sveučilištu u Göteborgu u Švedskoj, a prikuplja sva istraživanja, literaturu i inicijative koje se odnose na djecu i medije iz cijeloga svijeta.

Djelovanje Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske u području zaštite i promicanja prava djece u medijima prikazala je savjetnica pravobraniteljice Maja Flego. Pritom je istaknula inicijative u području medijskih propisa, djelovanje Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, organiziranje stručnih skupova, a osobito tematske rasprave u Hrvatskome saboru o medijskoj pismenosti djece te izdavanje zbornika o medijskim pravima djece.

Očekuje se da će konferencija rezultirati zaključcima i smjernicama koje će medijski profesionalci nastojati ostvariti u svome radu.

Priručnik “Kako komunicirati s djecom”, u pdf formatu, preuzmite ovdje.