Regionalni sastanci članova MMS-a

Regionalni sastanci članova MMS-a

MMS_2010U Puli, Splitu, Zagrebu i Osijeku od 12. do 16. travnja 2011. održani su održani regionalni sastanci članova Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. Bila je to prigoda da se i uživo upoznaju novi i “stari” članovi Mreže te da razmijene dosadašnja iskustva sudjelovanja u radu MMS-a.

Pravila rada MMS-a predviđaju regionalna okupljanja najmanje jednom u tri mjeseca, a povod travanjskim sastancima je sudjelovanje u projektu Vijeća Europe – međunarodne organizacije s mandatom zaštite vrijednosti ljudskih prava i demokracije – koja trenutačno radi na izradi nacrta Preporuke o pravima i pravnom statusu djece i o roditeljskoj skrbi.

Skupina stručnjaka zadužena za izradu nacrta smatra važnim da stavovi i gledišta djece o tim osjetljivim pitanjima imaju utjecaj na taj instrument. To je u skladu i s ciljem Programa Vijeća Europe “Izgradnja Europe za djecu i s djecom”.

Iako je njezin predmet tehničke i pravne naravi, predložena Preporuka otvara određeni broj pitanja koja su od neposredne važnosti za djecu, kao što su koga zakon priznaje kao djetetovog roditelja te kako se donose odluke o priznanju, izvršavanju i oduzimanju roditeljske skrbi. Međutim, početna analiza nacrta Preporuke upućuje na to da ona ne stavlja dovoljno naglasak na prava i interese djece. Iznimno je važno pobrinuti se da u dokument budu ugrađeni prava, stavovi i gledišta djece, a ima puno načina na koje se stavovi djece mogu dovesti u središte pozornosti radne skupine zadužene za izradu nacrta.

Istraživanja s djecom pridonijela su razvoju spoznaja o stavovima i gledištima djece u vezi s nekim od pitanja u tome dokumentu, osobito glede iskustava djece u vezi s rastavom roditelja i brakorazvodnim postupkom. Ali ima i pitanja o kojima stavovi djece nisu baš poznati. S obzirom na to da će se Preporuka o roditeljskoj skrbi i statusu djece primjenjivati u 47 država članica Vijeća Europe, važno je poslušati djecu čije se mišljenje inače rijetko traži u procesu razvoja politike na europskoj razini. Upravo to su snažni i jasni argumenti za savjetovanje s djecom o pitanjima iz nacrta Preporuke.

I djeca u Hrvatskoj, članovi MMS-a, uključila su se u ovaj projekt, tako što su, nakon pojašnjenja i pripreme, u fokus grupama razgovarala o četiri teme: odabir prezimena, roditeljska skrb, donošenje odluka (ostvarivanje roditeljske skrbi) i porijeklo (identitet). O svakoj temi raspravljalo se tako da su djeca istaknula što im je u vezi s temom važno, kako bi željela da se, u odnosu na pojedina područja, stvari odvijaju, dala su svoje prijedloge tko bi i kako trebao odlučivati o tim pitanjima te su se izjasnila o tome treba li djeci dati priliku da kažu svoje mišljenje u svim postupcima koji pravno reguliraju ova područja.

Izvještaji s ovih radionica bit će poslani radnoj skupini za izradu nacrta Preporuka te će tako djeca članovi MMS-a imati mogućnost utjecaja na sadržaj i domašaj nacrta tog instrumenta kako bi se ojačala njegova relevantnost za djecu i potencijal za poboljšanje načina zaštite dječjih prava u zakonodavstvu i njihove primjene u praksi.