Rijeka: Djeca kažu NE nasilju u vezama

Rijeka: Djeca kažu NE nasilju u vezama

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Rijeci je 25. studenoga 2022., u Informativnom centru prevencije kriminaliteta, održan Okrugli stol “Djeca kažu NE nasilju u vezama”, koji je organizirao Ured načelnika Policijske uprave primorsko-goranske, u suradnji s Osnovnom školom “Nikola Tesla” u Rijeci i Uredom pravobraniteljice za djecu. Na Okruglom stolu, koji je moderirala policijska službenica za prevenciju u Uredu načelnika Policijske uprave primorsko-goranske Ingrid Mavrić, sudjelovali su učenici 8.a razreda OŠ “Nikola Tesla”, školska psihologinja Orjana Marušić Štimac, te savjetnica u riječkom uredu pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.
Cilj ovoga skupa i rasprave bio je podići svijest o neprihvatljivosti svih oblika nasilja, osobito nasilja u vezama, odnosno nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. Učenici su tijekom rasprave aktivno sudjelovali u raspravi te su se suglasili da o ovom problemu treba javno govoriti, osobito putem medija, a institucije koje se njime bave uvijek treba poticati na međusobnu bolju suradnju i aktivnost.
Savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar u raspravi je istaknula da, iako UN-ova Konvencija o pravima djeteta svakom djetetu jamči pravo na zaštitu od svih oblika nasilja i iskorištavanja, djeca u raznim situacijama postaju žrtve nasilja, pa i u adolescentskim vezama. O tom se nasilju ne govori dovoljno, iako ga stručnjaci prepoznaju kao zabrinjavajući problem. Poručila je kako je bitno govoriti u javnosti o temama nasilja i boriti se protiv predrasuda i mitova koji postoje u vezi s time. Nužno je istaknuti i poslati jasnu poruku da je nasilje nedopustivo i da svatko ima pravo na zaštitu od nasilja u svim okruženjima pa tako i u emocionalnim vezama. U tom su području neophodni i preventivni programi, a važno je i informirati mlade o tome kome se mogu obratiti za pomoć i podršku u slučajevima nasilja, zaključila je savjetnica pravobraniteljice.