Rijeka: Međunarodna konferencija “Život u doba Covida-19”

Rijeka: Međunarodna konferencija “Život u doba Covida-19”

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 7. i 8. srpnja 2022. održana je završna međunarodna znanstvena konferencija pod naslovom “Život u doba Covida-19 – socijalne implikacije za sigurnost i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu” (Life in the time of COVID-19 – Social implications on the security and well-being of vulnerable groups in the European context), u sklopu istoimenog projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-CORONA-04-2086.

Na ovom dvodnevnom međunarodnom događaju predstavljeni su projektni rezultati, te je, kroz interdisciplinarni pristup u europskom kontekstu otvorena rasprava s istraživačima, znanstvenicima, kreatorima javnih politika, organizacijama civilnog društva i građanima. Razmijenjena su iskustva i znanja na teorijskoj i praktičnoj razini kako bi se predložila rješenja o osnaženju sustava za zaštitu prava ranjivih u vrijeme kriza koje nas tek očekuju.

Glavne teme ove konferencije bile su ranjivost iz perspektive različitih znanstvenih disciplina, zaštita prava ranjivih skupina u europskom kontekstu: komparativni pristup, ustavnost ograničenja prava građana uslijed pandemije, Covid-19 kao kriminogeni čimbenik, obiteljsko nasilje u doba pandemije, zaštita prava djece i pandemijski izazovi, nasilje nad djecom iza zatvorenih vrata, Covid-19 i mentalno zdravlje, zaštita prava osoba s duševnim smetnjama u vrijeme pandemije, otpornost i transformacija sustava zaštite prava ranjivih uslijed COVID-19 krize, preventivne mjere i budući krizni udari u društvu, uloga organizacija civilnog društva u zaštiti prava ranjivih, utjecaj pandemijske krize i razvoj društva u budućnosti, krizna komunikacija i relevantna informacija u digitalnom dobu, širenje lažnih vijesti u doba Covida-19, važnost relevantne informacije i ranjive skupine, te informacijska pismenost za različite skupine (ranjive osobe).

Na poziv izv. prof. dr. sc. Dalide Rittossa s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, na konferenciji je, kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, sudjelovala savjetnica Danijela Žagar, održavši izlaganje u koautorstvu sa zamjenicom pravobraniteljice Majom Gabelicom Šupljikom. Ona je uvodnom dijelu plenarne sesije 8. srpnja 2022. održala izlaganje o pravima djece tijekom pandemije. Uz uvodni dio, u kojem je predstavila Ured pravobraniteljice za djecu, suradnju s djecom, njezinu Mrežu mladih savjetnika (MMS) i Forum mladih 16+, predstavila je opažanja Ureda o stanju dječjih prava u vrijeme pandemije 2020.-2021., koja su objavljena u Prilogu Izvješću pravobraniteljice za djecu za 2021., pod naslovom  “Djeca na čekanju”. Naslov tog priloga oslikava položaj djece u tom periodu, a on predstavlja na koja je ključna područja dječjih prava značajno utjecala pandemija, te kako je ona pogodila ranjive skupine djece. Savjetnica Žagar posebno se osvrnula na ranjivost i prava djece čiji su roditelji u zatvoru, istaknuvši aktivitet Ureda, članstvo u mreži Children of Prisoners Europe-COPE i najnoviju publikaciju Ureda pravobraniteljice za djecu pod naslovom “S obje strane rešetke – Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru”.

Ova je konferencija bila prilika da se ukaže na položaj ranjivih skupina građana pogođenih pandemijom, posebno djece, potrebu prevencije i zaštite djece, potrebu edukacije i podizanja svijesti i međusobne suradnje. Više o ovom događanju pročitajte ovdje.