Rijeka: Okrugli stol o položaju žrtava i svjedoka

Rijeka: Okrugli stol o položaju žrtava i svjedoka

Svjedoci zastitaU organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara, u Rijeci je 4. lipnja 2014. održan okrugli stol “Poboljšanje pravnog, psihološkog i ekonomskog položaja žrtava i svjedoka”.

 

Cilj je bio predstaviti dosadašnja postignuća i poduzete mjere na području promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja te razmijeniti iskustava u pružanju pravne i psihosocijalne podrške s naglaskom na unapređenje postojećeg sustava podrške. Jedan od ciljeva bila je i rasprava o mogućim načinima rješavanja problema u ovom području te jačanje mreže organizacija, institucija i službi s ciljem poboljšanja sustava podrške žrtvama i svjedocima.

O položaju žrtava i svjedoka govorili su: Barbara Veličković, izvršna direktorica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, prof. dr. sc. Tadija Bubalović s Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr.sc. Alan Uzelac s Pravnog fakulteta u Zagrebu,  Mladena Tadej, službenica Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama u Rijeci, Miren Špek iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava i Kristina Krulić, stručni suradnik – psiholog u Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima.

Okrugli stol u Rijeci organiziran je u sklopu EIDHR programa Europske unije za Republiku Hrvatsku, kao jedan od ukupno četiri skupa organizirana u Hrvatskoj, uz Zagreb, Vukovar i Split.

 Iz Ureda pravobraniteljice za djecu skup je pratila savjetnica Danijela Žagar.