Rješenje o prijmu za radno mjesto – savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za pravne poslove

Pravobraniteljica za djecu raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za dva slobodna radna mjesta u Uredu pravobranitelja za  djecu (Narodne novine, broj 41/21). Po provedenom Javnom natječaju za raspisano prvo radno mjesto pravobraniteljica za djecu donijela je rješenja o prijmu:

za radno mjesto – savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, rada i gospodarskog iskorištavanja djece i zaštite privatnosti djece – 1 izvršitelj/ica u Zagrebu.